استان ها

شهردار یزد: برای ساماندهی کامل مسیل به اعتبارات دولتی نیاز است

به گزارش یومیر، ابوالقاسم محی الدینی با بیان این که شهرداری یزد از سال گذشته تاکنون حدود ۳۵۰ میلیارد ریال برای ساماندهی رودخانه مرکزی هزینه کرده است، گفت: این اعتبارات صرفاً توسط شهرداری انجام شده است که درخواست داریم با کمکی که دولت محترم و دستگاه های متولی رودخانه ها و مسیل ها از جمله آب منطقه ای در این زمینه می کند بتوانیم تا انتهای رودخانه مرکزی را ساماندهی کنیم.

وی با اشاره به سیل سال گذشته شهر یزد، گفت: رودخانه مرکزی در برخی نقاط دارای ایراداتی از لحاظ عبور آب و دیواره ها بود، همچنین در بخش هایی تصرفات غیرقانونی شده بود که در فاز اول از بلوار دانشجو تا کوچه ۴۹ بلوار در حال ساماندهی و احداث هستیم که تا حدود ۱۵ روز آینده به اتمام می رسد.

شهردار یزد با بیان این که دیواره های ساحلی رودخانه مرکزی احداث شده است، افزود: معابر و خیابان های اطراف مسیل نیز ساماندهی شده و مسیر رودخانه در حال پاک سازی کامل است.

محی الدینی ادامه داد: در گذشته مسیر رودخانه با لوله های قطر کم عبور داده شده بود که اکنون در حال باکس گذاری بتنی برای عبور ایمن روان آب ها هستیم تا مشکلی برای همشهریان ایجاد نشود.

46

دکمه بازگشت به بالا