اجتماعی

جزئیات جایزه خوش حسابی شهرداری به مؤدیان تهران

شهرداری تهران به مودیان مالیاتی که عوارض عمران شهری خود را به صورت نقدی پرداخت می کنند، تخفیف سخاوتمندانه ای تا سقف 40 درصد ارائه می دهد.

به گزارش یومیر، شورای شهر تهران چندی پیش لایحه شهرداری تهران در خصوص نحوه پرداخت عوارض شهرسازی را اصلاح کرد که بر اساس آن به مودیان محترمی که بدهی عوارض خود را یکجا پرداخت کنند، تخفیف داده می شود.

بر این اساس مودیان و متقاضیان پروانه و گواهی ساختمانی در صورت پرداخت نقدی عوارض از 40 تا 34 درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.

بر اساس جدول پیشنهادی شهرداری و تصویب شورای شهر تهران، چهار بازه زمانی از 30 آبان تا 30 اسفند برای مودیان خوب در نظر گرفته شده است، به طوری که مودیان مالیاتی که تا سقف 10 میلیارد ریال به شهرداری بدهکار هستند، در صورتی که در طول دوره از 30 آبان تا 30 آذر بدهی خود را نقدا پرداخت می کنند 40 درصد تخفیف می گیرند، اگر از 21 تا 30 آذر پرداخت کنند 35 درصد تخفیف می گیرند، اگر بدهی خود را به صورت نقدی از 21 دسامبر تا 21 فوریه پرداخت کنند. 30 درصد تخفیف و اگر از 31 آذر پرداخت کنند اگر بهمن تا 30 اسفند پرداخت کنند 25 درصد تخفیف می گیرند.

بر این اساس، مؤدیانی که بین 10 تا 250 میلیارد ریال بدهی دارند در صورت پرداخت از 30 آبان تا 30 آذر از 38 درصد تخفیف، در صورت پرداخت مالیات از 30 آبان تا 30 آذر 33 درصد و از 33 درصد تخفیف برخوردار خواهند شد. تخفیف در صورت پرداخت از 31 آبان در صورت پرداخت بدهی بین 30 آذر تا 30 بهمن 28.5 درصد تخفیف و در صورت پرداخت از 31 بهمن تا 30 اسفند 23 درصد تخفیف می گیرند.

بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، مودیان مالیاتی که از 250 میلیارد ریال تا 500 میلیارد ریال بدهی دارند، در صورت پرداخت بدهی از 30 آبان تا 30 آذر از 36 درصد، از 31 آذر تا 31 بهمن 31.5 درصد، از آذرماه. 21 تا 30 آذر از 27 درصد تخفیف در بهمن ماه و 22.5 درصد در صورت پرداخت از 21 بهمن تا 30 اسفند برخوردار خواهید شد.

بر این اساس مودیان دارای بدهی بیش از 500 میلیارد ریال در صورت پرداخت نقدی بدهی خود در بازه زمانی 30 آبان تا 30 آذر از 34 درصد تخفیف، 30 آبان تا 30 آذر 29 درصد تخفیف و 30 آذرماه برخوردار خواهند شد. و 20 آذر در بهمن 25.5 درصد تخفیف و کسانی که بین 21 بهمن تا 20 اسفند پرداخت کنند از 21 درصد تخفیف برخوردار می شوند.

به گزارش یومیر، بر اساس مصوبه شورای شهر، بانکدارانی که از 29 اسفندماه سال جاری پرداخت خود را به صورت نقدی انجام دهند، 20 درصد پاداش دریافت می کنند.

جزئیات قیمت حسابداری خوب شهرداری برای مودیان تهران

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا