اجتماعی

اعلام برنامه‌های پرورشی ویژه دانش‌آموزان استثنایی

معاون وزیر آموزش و پرورش وزیر آموزش و پرورش گفت: پذیرش رایگان دانش آموزان دارای نیازهای ویژه در مراکز مشاوره آموزشی ، انجام آموزش روزنامه نگاری برای دانش آموزان استثنایی ، استفاده از اردوهای دانشجویی و استفاده از پایگاه های تفریحی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه از جمله برنامه های معاون وزیر آموزش و پرورش. و این یک فرهنگ برای این دانش آموزان است.

به گزارش یومیر علیرضا کاظمی در نشست مشترک بین معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش استثنایی و اعضای شورای جایگزین دو معاون گفت:

وی اضافه کرد: دسترسی رایگان دانش آموزان دارای نیازهای ویژه در مراکز مشاوره آموزشی ، انجام آموزش روزنامه نگاری برای دانش آموزان استثنایی ، استفاده از اردوهای دانشجویی و استفاده از پایگاه های تفریحی برای دانش آموزان دارای نیازهای ویژه از جمله برنامه های معاون وزیر آموزش و فرهنگ است.

سید جواد حسینی ، رئیس سازمان آموزش استثنایی ، گفت: آموزش و پرورش در همه ابعاد جامعه و سیستم آموزش و پرورش مورد نیاز است ، اما در آموزش استثنایی ، آموزش لازم است. این یک نشست مشترک است.

بابیان ، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی بابیان گفت: فلسفه تعلیم و تربیت و طرز تفکر حاکم بر نظام آموزش و پرورش برای دانش آموزان دارای نیازهای ویژه مبتنی بر پذیرش هفت اصل است که برای همه تصمیمات اساسی است: توسعه انسانی ، پذیرش فرد تفاوت ها ، سفارشی سازی ، سیستم جامع ادغام. توانمندسازی ، توسعه ایجاد و متعادل کردن فرصتها و ایجاد عدالت هفت اصل هستند که آموزش دانش آموزان دارای نیازهای ویژه را هدایت می کنند و این اصول پایه و اساس توسعه آموزش های استثنایی را تشکیل می دهد.

وی افزود: همه ماموریت های آموزش عادی در یک جمعیت محدودتر در آموزش های فوق العاده وجود دارد و یکی از مأموریت های نظام آموزش و پرورش آموزش دانش آموزان در همه زمینه ها است و این هدف در آموزش های فوق العاده نیز با جدیت دنبال می شود.

بابیان گفت: یکی از نقاط عطف در این سند ، تغییر اساسی جهت از آموزش سنگین و رفتن از تفکیک آموزش گرفته تا ادغام آموزش با آموزش و پرورش است: معلمان ، برنامه درسی ، محیط مدرسه ، سیستم ارزیابی باید ترکیبی از آموزش و پرورش باشد.

حسینی گفت: یکی از پیشرفت های آموزش استثنایی مدارس تطبیقی ​​و حضور دانش آموزان دارای نیازهای ویژه در کنار دانش آموزان عادی است. وی گفت: با توجه به حضور بیش از 70 هزار دانش آموز با نیازهای ویژه در مدارس عادی و پذیرایی ، فعالیت های ویژه آموزشی لازم است. دانش آموزان و دانش آموزان در مدارس غیرمعمول ویژه تحصیل می کنند.

وی افزود: تهیه کتب آموزشی و تطبیق آنها با دانش آموزان دارای نیازهای ویژه ، اردوهای دانشجویی ، تطبیق رهنمودهای آموزشی دانش آموزان استثنایی در دریافت مدارس و استفاده از خدمات مراکز مشاوره و راهنمایی در آموزش و ارائه خدمات به دانش آموزان استثنایی زمینه های مشترک برای همکاری است. با معاون وزیر آموزش و پرورش.

رئیس سازمان آموزش ویژه خواستار حضور نماینده شورای آموزش ویژه در شوراهای برنامه ریزی معاون وزیر آموزش و فرهنگ شد و گفت: حضور دانش آموزان استثنایی در مسابقات فرهنگی و هنری به عنوان یک استان مستقل و استفاده از دانش آموزان دارای نیازهای ویژه از مراکز تفریحی پرورش در آموزش غیر معمول است.

وی با بیان اینکه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه مجموعه واقعی و مجازی دانش آموزان دارای نیازهای ویژه تشکیل شده است ، افزود: برنامه هر دانش آموز حداقل یک نقش و یک سازمان دانشجویی دارد. فعالیت های آموزشی استثنایی در زمینه پرورش.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا