اقتصادی

54 میلیارد یورو برای شرکت خانه سازی لوکس در قزوین

مدیر کل پلیس امور خارجه منطقه قزوین از جریمه 54 میلیارد ریالی جریمه یک خانه تابستانی خبر داد.

یومیر به نقل از هوشنگ محمدی اظهار داشت: “براساس شکایت بخش تجارت و امور مصرف کننده ، موضوع مسکن این قانون کلی ساخته شد.

وی افزود: این موضوع به شعبه دوم این اداره کل ارجاع شده و پس از بررسی بیشتر و در نهایت یافتن مقصر ، متخلف با پرداخت 54 میلیارد ریال به وی مقصر شناخته شد. دولت را جریمه می کند و همان مجوز را برای آنلاین نقض در اختیار دارد. “

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا