استان ها

همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای و اتاق اصناف استان البرز گسترش می یابد

به گزارش یومیر از البرز،«بهزاد غفاری» مدیرکل در این نشست با بیان اینکه گسترش همکاری با اتاق اصناف در اولویت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است، افزود: کثرت و تنوع مخاطبان اتاق اصناف و تنوع در ایجاد اشتغال، ظرفیت بسیار خوبی برای مهارت آموزی محسوب می شود.

غفاری اظهار داشت: بر اساس ظرفیت‌های موجود می توانیم برای اتاق اصناف، سنجش صلاحیت حرفه ای را در دو بخش آموزش و آزمون برای شاغلین فاقد مهارت در اصناف و آزمون های ادواری را برای افراد ماهر فاقد گواهینامه مهارت اجرا کنیم.

در ادامه این دیدار، محمد دادخواه رئیس اتاق اصناف استان البرز با اشاره به اینکه آماده‌سازی نیروهای انسانی برای ورود به فضای کسب و کار و همچنین ارتقای مهارت‌های شاغلان و کارآفرینان مشاغل صنفی و تشکل‌های صنفی ضروری است، با تأکید بر ارتقای کیفیت آموزشهای مهارتی در اصناف گفت: به همکاری با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور معتقدیم و در این زمینه رتبه بندی اصناف از لحاظ سطح مهارت ضروری است.

رییس اتاق اصناف استان البرز بیان داشت: می توان با تشکیل کارگروه مشترک بین آموزش فنی و حرفه ای و اتاق اصناف، به بنگاه های فعال به منظور شناسایی و جذب نیروی کار مستعد و توانمند ، کاهش هزینه های جذب و بکارگیری نیروهای فاقد مهارت کمک نمود.

در پایان دو طرف بر تشکیل کارگروه مشترک آموزشی تاکید کردند.

46

دکمه بازگشت به بالا