علمی و پزشکی

ویروس‌های غول‌پیکر، گرمایش جهانی را مهار می‌کنند

تینا مزدکی: محققان قطب شمال، نشانه‌هایی از ویروس‌های غول‌پیکر روی ورقه یخی گرینلند شناسایی کرده‌اند که می‌توانند به کاهش برخی از اثرات تغییرات آب‌وهوایی کمک کنند. ویروس‌های غول‌پیکر که می‌توانند تا حدود ۱۵۰۰ برابر بزرگ‌تر از ویروس‌های معمولی باشند، ممکن است به جلبک‌های میکروسکوپی‌ای حمله کنند که رنگ یخ گرینلند را تیره‌تر می‌کنند. این جلبک‌ها همان جلبک‌هایی هستند که باعث ذوب شدن یخ‌ها می‌شوند.

دانشمندان برای اولین بار شواهدی را شناسایی کردند که نشان می‌دهد روی یخ و برفی که حاوی جلبک‌های رنگی زیادی است، ویروس‌های غول‌پیکری زندگی می‌کنند؛ بنابراین زندیگی ویروس‌ها و جلبک‌ها باهم در ارتباط است.

دانشمندان امیدوارند بامطالعه ویروس‌ها بتوانند راه‌هایی را برای کنترل طبیعی رشد جلبک‌ها و درنتیجه کاهش ذوب یخ‌ها بیابند. جلبک‌ها سراسر یخ‌های گرینلند را در بر گرفته‌اند. آن‌ها در بهار شکوفا می‌شوند و قسمت‌هایی از منظره معمولاً سفید را تیره می‌کنند. رنگ تیره‌تر، نور خورشید را در مقایسه با برف و یخ سفید، بیشتر جذب می‌کند و این مسئله ذوب شدن را تسریع می‌کند.

ویروس‌های غول‌پیکر، گرمایش جهانی را مهار می‌کنند

محققان در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نمونه‌هایی از یخ تیره، برف قرمز و حفره‌های ذوب را در مکان‌های مختلف ورقه یخی گرینلند جمع‌آوری کردند. آن‌ها سپس DNA یافت‌شده در آن نمونه‌ها را برای شناسایی توالی ژن‌هایی با شباهت زیاد به ویروس‌های غول‌پیکر که به شاخه Nucleocytoviricota تعلق دارند، تجزیه‌وتحلیل کردند.

هم در یخ تیره و هم در برف قرمز، نشانه‌هایی از ویروس‌های غول‌پیکر فعال پیدا شد. این اولین باری است که آن‌ها روی یخ و برف سطحی یافت می‌شوند که حاوی فراوانی ریز جلبک‌های رنگ‌دانه‌ای است. جلبک‌ها بخشی از اکوسیستم پیچیده‌ای هستند که شامل باکتری‌ها، قارچ‌ها و پروتیست‌ها (موجودات معمولی کوچک و تک‌سلولی که در گروه‌های دیگر قرار نمی‌گیرند) می‌شود.

ویروس‌های غول‌پیکر، گرمایش جهانی را مهار می‌کنند

دانشمندان تحقیقات بیشتری را برای درک بهتر اکوسیستم انجام خواهند داد، بنابراین آن‌ها می توانند تعیین کنند که ویروس‌ها چه میزبانانی را آلوده می‌کنند و از این‌که آن‌ها به جلبک‌ها حمله می‌کنند، مطمئن شوند. آن‌ها به مطالعه ویروس‌های غول‌پیکر ادامه خواهند داد تا درباره تعاملات آن‌ها و اینکه دقیقاً چه نقشی در اکوسیستم دارند، اطلاعات دقیق‌تری به دست آورند.

منبع: livescience

۵۴۳۲۳

دکمه بازگشت به بالا