عمومیکسب و کار ایرانی

سیم پیچی موتور جاروبرقی

چرا موتور های الکتریکی سه فاز کاربرد بیشتری نسبت به سایر موتور های دارند ؟ موتورهایجریان متناوب با توجه به ساختمان ساده ، قابلیت کنترل آسان ، تنوع وتعدد آنها از لحاظ قدرت ، از نظر اقتصادی وعدم نیاز به مراقبت های ویژه،کاربرد بیشتری نسبت به سایر موتور های دارند . مقایسه موتورهای القایی با ترانسفورماتور : اگر استاتور را سیم پیچ اولیه وروتور سیم پیچ ثانویه در نظر بگیریم ، استاتور قدرت خود را از شبکه دریافت می کند در صورتی که روتور قدرت خود را از طریق القاء الکترو مغناطیسی بدست می آورد . روتورقفسی از چهار قسمت تشکیل شده است :

1- هسته روتور

2- هادی های روتور

3- حلقه های انتهایی

4- محور روتور

چرا تعداد شیار های روتور از تعداد شیار های استاتور کمتر است و مورب بودن شیار های روتور به چه منظوری است ؟ دلیل این امر برطرف کردن نقطه ی مرگ وجلوگیری از ایجاد شرایطی است که گشتاور راه اندازی را از بین می برد ، مورب بودن شیار ها به منظور کاهش اغتشاش مغناطیسی ویکنواخت کردن تغییرات گشتاور خروجی است . با تعمیر  جاروبرقی بوش در اصفهان  ، مشکلات دستگاه شما به صورت کامل برطرف می‌شود و دستگاه به حالت عادی خود بازمی‌گردد .

تعریف : زاویه الکتریکی هر شیار بیان کننده این است که هر شیار با شیار ماقبل خود چند درجه الکتریکی اختلاف دارد چون بین دو بازو ی یککلاف 180درجهالکتریکیاختلاففازوجوددارد سیم بندی یک طبقه استاتور الکتروموتور ها : اگر در هر شیار استاتور یک بازو از کلاف های سیم پیچی قرار بگیرد سیم پیچی را یک طبقه مینامند. در سیم پیچی به ازای زوج قطب تعداد گروه کلاف ها در هر فاز برابر نصف قطب است ، اگر تعداد گروه کلاف ها را در هر فاز باgنشان دهیم درسیم پیچی به ازای زوج قطب g=pخواهد بود

گام کلاف ها در یک گروه ازکلافبرابرنبودهوکلافهابهگونهای یکدیگر را در بر می گیرند که مرکزشان بر هم منطبق می شود گام کلاف بیرونی به اندازه ی دو شیار از گام کلافی که درون و مجاورآن قرار گرفته بیشتر است این سیم بندی بیشتر در موتور های تک فاز کار برد دارد . در تشکیل این جدول به تعداد قطبهای موتور ردیف وبه تعداد فاز ها ستون باز می کنیم .برای تکمیل جدول نیاز به q داریم دیاگرام سیم بندی را با روش های مختلفی رسم می کنند ، در دیاگرام های گسترده استاتور را برش داده ودیاگرام را به صورت مسطح رسم می کنند.

در دیاگرام های مسطح بازوهای کلاف ها را به صورت ذوزنقه ، مستطیل یا شش ضلعی رسم می کنند. ابتدا باید درپوش سماور را برداریم سپس آن را برعکس کرده و قاب پشتی سماور را با پیچ گوشتی باز کنیم،برای در آوردن المنت آن باید ترموستات را ازبدنه جدا کنیم سپس المنت را در آوریم و دو سر اهم متر را به دو سر المنت وصل کنیم اگر مقدار اهم حدود 50 را به ما نشان داد المنت سالم است در غیر اینصورت یعنی زمانی که اهم متر عدد صفر را نشان داد المنت معیوب است و باید تعویض شود.

  1. سماور برقی گرم می کند ولی گرمای آن مطلوب نیست و زود به زود ترموستات قطع و وصل می کند که علت آن این است که ترموستات تنظیم نیست که برای تنظیم کردن آن باید ولوم ترموستات را در جهت عقربه های ساعت بچرخانیم تا روی آخرین درجۀ خود قرار گیرد(جوش دائم)سپس سماور را به برق وصل کنید دسته ولوم سماور را پس از باز کردن پیچ آن از ولوم خارج کنید به محض قطع جریان توسط ترموستات پیچ داخل ولوم را با پیچ گوشتی در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا پلاتین های آن به هم اتصال یابد و جریان الکتریکی برقرار شود در این حال همچنان منتظر بمانید .

اگر بعد از چند لحظه کار در حالی که آب نمی جوشد ترموستات عمل کند باز پیچ تنظیم را در همان جهت بچرخاید پس از مدتی آب به جوش می آید بعد از چند لحظه که از مدت زمان جوش آب گذشت ولوم را در جهت خلاف عقربه های ساعت حرکت دهید تا عمل اتوماتیک انجام گیرد.حال جنانچه پس از کاهش گرما ترموستات مجدداُ به صورت خودکار جریان را برقرار کند و در هنگام جوشیدن آن قطع کند ترموستات تنظیم است در غیر اینصورت اقدام به تنظیم مجدد ترموستات کنید تا وضعیت اتوماتیک به طور مطلوب به دست آید

برای باز کردن جاروبرقی بعد از خارج کردن کیسه و فیلتر باید قاب روی موتور را با باز کردن پیچهای آن در می آوریم قبل از جدا کردن کارت کنترل سرعت باید نقشۀ سیم بندی را از روی دستگاه بردارید سپس کارت کنترل سرعت را از جای خود خارج کنید تا بتوانید سیم جمع کن را از زیر آن بیرون بیاورید با پیچ گوشتی خار پلاستیکی نگه دارنده سیم جمع کن را به داخل فشار دهیم و با دست دیگر خار دیگری را که زیر ضامن سیم جمع کن است از جای خود خارج کنید سیم جمع کن را به آرامی از جای خود خارج کنید چون سیم جمع کن در حالت شارژ است دقت کنید تا فنر آن به طور ناگهانی از جای خود خارج نشود.

پس از بیرون آوردن سیم جمع کن سیمهای آن را جدا کنید برای بازدید کامل کارت کنترل تغییر سرعت آن را از پایه پلاستیکی جدا کنید برای خارج کردن موتور جاروبرقی که از نوع اونیورسال است باید پلاستیک نگه دارنده لاستیک ته موتور را از جای خود خارج کنید سپس با یک پیچ گوشتی خار آن را به داخل فشار دهید تا خارج شود.صفحه پلاستیکی نگه دارنده لاستیک ته موتور را که کلید برق جارو نیز روی آن قرار دارد را از جای خود خارج کنید موتور آزاد شده را به طرف بالا بیرون بیاورید لاستیک لرزه گیر ته موتور را جدا کنید لاستیکهای لرزه گیر،لرزشهای جزئی که در اثر بالانس نبودن پروانه ها ایجاد می شود را خنثی می کند.

با یک پیچ گوشتی مناسب خار پشت فنر زغال را فشار دهید تا از جای خود خارج شود با خارج شدن خار فنر و زغال آزاد می شود به این ترتیب می توانید زغال را خارج کنید قبل از خارج شدن زغال،جهت قرار گرفتن زغال را مشخص کنید تا در موقع قرار دادن مجدد زغال وضعیت صحیح آن حفظ شود اگر زغالها کوتاه یا فنرها حالت نیم سوز یا ضعف شده باشند آنها را تعویض کنید پس از خارج کردن زغالها می توان از سلامت آرمیچر نیز مطمئن شد برای اینکار به آرامی می توانید آرمیچر را با دست بچرخانید و تمام کلکتورهای آن را بازدید کنید همچنین می توانید مقاومت قطعات کلکتور را دوبه دو اندازه بگیرید .

در صورت یکسان بودن تمام مقادیر مقاومتها و سالم بودن ظاهری کاکتورها آرمیچر سالم است سپس پیچ سر آرمیچر را باز می کنیم تا پروانه ها قابل باز شدن باشد به وسیله یک قلم و چکش قاب روی پروانه سر موتور را آزاد کنید قاب روی پروانه های سر موتور را بردارید در این حالت پروانه ها را به ترتیب خارج کنید پروانه ها را شماره گذاری کنید تا در هنگام بستن دچار اشتباه نشوید بوش بین دو پروانه را از جای خود خارج کنید پس از خارج کردن آخرین پروانه با یک پیچ گوشتی از بغل داخل تمام شیارهای پروانه های متحرک و ثابت را از ذرات خاک و اجسام خارجی پاک کنید.

لیلا بنی نعمتی

من لیلا هستم، خبرنگاری که با نگاهی به آینده، مسائل امروز را تحلیل می‌کنم. در این سایت، با بررسی روندهای اجتماعی و اقتصادی، به دنبال درک بهتر چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی جامعه در آینده هستم.
دکمه بازگشت به بالا