عمومیکسب و کار ایرانی

خلاقیت در نوشتن جدول ضرب

ترفند ها و روش های راحت برای یادگیری ضرب

به نظر میرسد یادگیری جدول ضرب برای برخی از دانش آموزان مشکل باشد،اما اگر این یادگیری همراه با علاقمندی و کمی دقیق بودن باشد باعث میشود که در آینده بتوانند سوالات سخت و پیچیده ی ریاضی را به آسانی حل کنند. در پایه سوم ابتدایی مهم ترین مبحثی که برای دانش آموزان قرار داده شده مفهوم جدول ضرب می باشد.

دانش آموز باید برای یاد گرفتن پک خلاقیت و نخبه پروری My Maths مای مث عجله نداشته باشد بلکه باید ابتدا قبل از هر چیزی دسته بندی و اعضای دسته بندی را فرا بگیرد. در ریاضی با کمک بازی بهتر می توان به دانش آموزان جدول ضرب را آموزش داد. پس در ابتدای کار پدر و مادر ها باید ، تنبیه و پرخاشگری را کنار گذاشته تا اثرات بد و بالعکسی روی بچه ها نداشته باشد. هر آموزگاری هم می تواند برای آموزش جدول ضرب روش های مجزایی برای خود داشته باشد.

 

روش های آموزش جدول ضرب

روش بازی با تاس

در این متد باید معلم 20 عدد مکعب مربع که همانند تاس است تهیه کند و به طور تصادفی روی هر یک از وجه های آن ضرب ها را بنویسد.دانش آموزان را به چند گروه تقسیم کرده و تعدادی از مکعب های نوشته شده از تساوی های ضرب را بین آن ها تقسیم کند.بچه ها با هر بار انداختن تاس ها و تکرار شدن این عمل به راحتی می توانند ضرب را یاد بگیرند و دانش آموزان در حین بازی abacus را با همدیگر عوض می کنند که این عمل تکرار بر روی یادگیری آنها تاثیر زیادی خواهد داشت.

آموزش جدول ضرب با استفاده از انگشتان دست

چنانچه در این بخش از توضیح خواهیم داد یک روش دیگر برای اینکه جدول ضرب را به بچه ها یاد بدهیم استفاده از انگشتان دست است که این روش فقط برای عدد 9 قابل اجرا است.

برای نمونه اگر بخواهیم ضرب 4×9 را انجام دهیم:

هر دو دست خود را جلوی خودمان باز کرده و از سمت چپ انگشت چهارم را پایین می آوریم.

سپس انگشتان خود را هم قبل و هم بعد از انگشت خم شده می شماریم که عدد قبلی 3 و عدد بعد از انگشت خم شده 6 می شود پس جواب حاصل ضرب می شود 36.

روش دیگر مربوط به ضرب اعداد 6 تا 9 می باشد که این روش هم با انگشتان دست انجام می شود.

باز هم هر دو دست را مقابل خود بگیرید و به هر کدام از انگشتها عددی بین دو عدد 6 تا ده را در نظر بگیرید.حالا دو عددی را برای ضرب در نظر بگیرید به عنوان نمونه 6×8

در مرحله بعد انگشتهایی که به عنوان 6 و 8 انتخاب کرده اید به هم بچسبانید.

بعد انگشتهایی که به هم وصل هستند را بشمارید و همچنین اعداد پایینی آنها را.

در این نمونه در نظر گرفته شده 4 انگشت به هم متصل هستند که این عدد را در 10 ضرب میکنیم.

در ادامه انگشتهای باقی مانده که بالا هستند را بشمارید و در همدیگر ضرب کنید که چنین عبارتی به دست می آید 2×4 و حاصل برابر است با 8

در مرحله پایانی هر دو عدد بدست آمده را با هم جمع میکنیم که جواب برابر است با 48.

ضرب در عدد 11 دو قانون دارد:

1- یکی برای اعداد از 1 تا 9 قابل اجرا است به این صورت که هر عددی از 1 تا 9 در یازده ضرب شد همان عدد را دوبار بنویسید.

2- روش دیگر ضرب عدد 11 در اعداد دو رقمی می باشد که فقط برای اعداد دو رقمی کاربرد دارد به عنوان مثال حاصل ضرب 17×11 را در نظر بگیرید

برای شروع عددهای تشکیل دهنده ی عدد 17 را با فاصله کنار هم بنویسید 1-7

در گام بعدی دو عدد را با هم جمع کنید و آن را به جای خط فاصله قرار دهید.187

متد دیگری که با کمک انگشتان دست است را در نظر میگیریم برای نمونه 5×6 را در ذهن خود بیاورید برای حساب کردن آن انگشت های هر دو دست را باز نگه می داریم و می گوییم چون یکی از عددها 5 است پس انگشتان دست چپ را باز نگه می داریم ولی چون عدد بعدی یک واحد از پنج بیشتر است یکی از انگشتها را در دست راست خم میکنیم حال حاصلضرب انگشتهای تا نشده را به دست می آوریم به این صورت 4×5 که جواب میشود 20.در گام آخر به تعداد انگشتهای تا شده ده واحد به حاصل جمع بالا اضافه می کنیم چون یک انگشت تا کردیم پس داریم 20+ 10=30

یک نمونه دیگر برای به دست آوردن جواب با کمک انگشتها.حاصل 7×6 را به اینصورت به دست می آوریم.دستها را باز کنید عدد اول یعنی 6 یک واحد از 5 بیشتر است پس یکی از انگشتهای دست چپ تا می شود عدد بعدی 7 که دو واحد از پنج بیشتر است دو واحد از انگشتان دست راست تا می شود حالا چه می بینیم 4 تا انگشت از دست چپ و 3 تا انگشت از دست راست داریم که حاصل ضرب آنها می شود 3×4 برابر است با 12.حالا برای هر انگشتی که خم کرده ایم ده واحد به حاصلضرب بالا اضافه می کنیم چون سه انگشت تا شده پس 30 واحد اضافه میکنیم که پاسخ می شود 42.  یه نمونه دیگر از همین روش را انجام می دهیم.

برای بدست آوردن پاسخ 8×7 انگشتان دستها را مقابل خود باز کنید عدد هشت چون 3 واحد بیشتر از 5 است سه تا از انگشتان دست چپ را خم میکنیم.بعد عدد دوم را ببینید چون عدد 7 دو واحد از عدد پنج ببشتر است پس 2 تا از انگشتان سمت راست را تا می کنیم.گام بعدی بدست آوردن حاصلضرب انگشت های باز است که می شود 2×3 و حاصل برابر 6 است که به ازای هر انگشت تا شده ده واحد هم به حاصلضرب بالایی اضافه می کنیم.در این حاصلضرب پنج انگشت تا شده داریم پس 56=50+3×2=7×8

روش خط بازی

در این روش که بهتر است در ساعات زنگ ورزش انجام شود،معلم بچه ها را به دو گروه تقسیم کند و روی زمین خط هایی که اعداد را از 0 تا 9 نشان میدهد روبه روی هم بکشد و از هر گروه بخواهد در خانه ای بپرد و ضرب مورد نظر را بپرسد گروهی که پاسخ درست می دهد امتیاز میگیرد در غیر اینصورت امتیاز را به گروه دیگری واگذار می کند.

سوار کاری

متد دیگری که باعث میشود دانش آموزان جدول ضرب را بهتر و زودتر فرا بگیرند استفاده از سوارکاری در زنگ ورزش است. یکی از دانش آموزان را برای سوارکاری انتخاب کنید و بقیه ی بچه ها به صورت ستونی کنار هم صف بکشند بعد شخص سوارکار ضربی را بیان می کند و همه ی بچه ها باید در ذهن خود حاصل را پیدا کنند و سوارکار با دست خود را به یکی از دانش آموزی می زند که باید شخص مورد نظر سریع جواب را بگوید اگر جوابش درست بود باید سریع خود را به جایی که سوار کار ایستاده است می رساند و به همین منوال بازی ادامه پیدا می کند و این تکرار همراه با بازی این یادگیری را دو چندان می کند.

جمع‌بندی

در پایان می‌توان به این نتیجه رسید که آموزش جدول ضرب از ۱ تا ۹ یکی از مهم‌ترین مهارت‌های پایه در ریاضیات است که زمینه‌ساز موفقیت در سطوح بالاتر محسوب می‌شود. اما حفظ کردن اعداد و عملیات، کافی نیست. برای تبدیل جدول ضرب به یک تجربه یادگیری ماندگار و مفید، نیاز است تا با خلاقیت و طراحی فعالیت‌های جذاب و متنوع، علاقه و انگیزه لازم در دانش‌آموزان ایجاد شود. از این رو مشارکت خانواده‌ها، فردی‌سازی آموزش بر اساس نیاز دانش‌آموزان، طرح سوالات و چالش‌های فکری، و تقویت حس کنجکاوی و خلاقیت، از دیگر عوامل کلیدی برای موفقیت در این زمینه هستند. با پیاده‌سازی روش‌های پیشنهادی، جدول ضرب می‌تواند دروازه‌ای به‌سوی یادگیری ریاضیات و موفقیت در آن را باز کند.

سوالات متداول

چرتکه چیست؟  در محاسبات بالا و پایین رفته ، اعداد مورد نظر را نمایش داده و عدد بعدی نیز روی همان فابل کم و اضافه نمودن می باشد. البته از  چرتکه می توان برای استخراج ریشه های مربعی و مکعبی نیز استفاده کرد. مهره ها روی چرتکه با انگشت اشاره یا شست یک دست بالا و پایین برده می شوند

  • چرا آموزش مفهومی آموزش جدول ضرب از ۱ تا ۹ مهم است؟

آموزش مفهومی به‌جای تاکید بر حفظ‌کردن، باعث می‌شود دانش‌آموزان متوجه شوند که چرا و چگونه عمل ضرب انجام می‌شود. این باعث یادگیری عمیق‌تر و پایدارتر شده و درک بهتر الگوهای ریاضی را موجب می‌شود.

  • آیا آموزش جدول ضرب می‌تواند باعث افزایش اعتماد به‌نفس شود؟

بله، آموزش صحیح جدول ضرب می‌تواند با افزایش مهارت دانش‌آموزان، باعث افزایش اعتمادبه‌نفس آن‌ها در حل مسائل ریاضی شود. تشویق مداوم و تمرکز بر پیشرفت‌های کودکان می‌تواند در این زمینه موثر باشد.

  • آیا اپلیکیشن‌ها و بازی‌ها می‌توانند جایگزین مناسبی برای کتاب‌های درسی باشند؟

خیر، اپلیکیشن‌ها و بازی‌ها به‌عنوان مکمل کتاب‌های درسی می‌توانند موثر باشند اما هرگز جایگزین آموزش اصولی و ساختارمند نخواهند شد. ترکیبی از ابزارهای سنتی و نوین بهترین روش برای آموزش جدول ضرب است.

زهرا رضی

زهرا هستم، نویسنده ای که با جسارت به واکاوی مسائل پرداخته و از پرسیدن سوالات سخت نمی‌ترسم. در این سایت، با نگاهی موشکافانه به مسائل اجتماعی و اقتصادی، به دنبال یافتن پاسخ‌های واقعی و ارائه راه حل‌های خلاقانه هستم.
دکمه بازگشت به بالا