نحوه تقسیم ارث به زبان ساده

  • اقتصادی

    نحوه تقسیم ارث پدر چگونه است؟

    قانون تقسیم ارث پدر به این صورت بوده که اگر فقط پدر و مادر وی زنده باشند، سهم مادر، یک سوم از ترکه و سهم پدر، دو سوم از ترکه می باشد. چنانچه فرزندان نیز در قید حیات باشند، سهم هر یک از پدر و مادر، یک ششم ماترک بوده و  بقیه ترکه میان فرندان دختر و پسر، مطابق قانون نحوه تقسیم ارث پدری بين فرزندان تقسیم می شود.  برای حل اختلافات ارث و تقسیم آن می توانید به بهترین وکیل ارث در تبریز مراجعه کنید. یکی از شایع ترین اختلافات و دعاوی در دادگاه ها مربوط به اختلاف وراث در مورد تقسیم ارث و میزان سهم الارث هر یک از وراث است. بهترین راه حل برای تقسیم ارث، توافق میان وراث بوده که در غیر این صورت، تقسیم توسط مراجع قضایی صورت می گیرد. برای پیدا کردن بهترین وکیل تبریز کلیک کنید. طبق تحقیقات master vakil هنگامی که پدر خانواده فوت می کند، در رابطه با فوت پدر، اولین سوالی که برای وراث مطرح می شود آن است که  قانون نحوه تقسیم ارث پدری بين فرزندان دختر و پسر به چه صورت می باشد؟ از آنجا که اطلاعات حقوقی افراد جامعه در زمینه مسایل مربوط به ارث کافی نبوده، این مساله که سهم ارث …

دکمه بازگشت به بالا