اجتماعی

چند اقدام برای ارتقای شاخص‌های محیط زیستی کلانشهر تهران

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق و مدون برای فراهم‌سازی بستر رشد فرهنگ محیط زیستی در جامعه، ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات صورت گرفته و احصای نقاط ضعف و قوت برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی برای ارتقای شاخص‌های محیط زیستی کلانشهر تهران تاکید کرد.

به گزارش یومیر حلیاسادات حسینی امروز (۹ مهرماه) همزمان با هفته سالمند، در نشست هم‌اندیشی دبیران محیط زیست مناطق ۲۲ گانه  ضمن تشکر ویژه از فعالیت و عملکرد داوطلبانه دبیران در سطح مناطق شهر تهران گفت: نگاه به موضوعات محیط ‌زیست شهری به عنوان یک موضوع اجتماعی و فرهنگی با فراهم آمدن فضایی برای مشارکت، حضور آگاهانه، داوطلبانه و موثر شهروندان در عرصه‌های مختلف، همواره یکی از مهمترین اهداف مدیریت شهری بوده است و  از این منظر توجه به نقش کلیدی رفتارهای شهروندی در بهبود یا تخریب محیط‌ زیست و مشارکت حداکثری شهروندان در اولویت اقدامات فرهنگی و آموزشی این اداره کل قرار دارد.

وی با اشاره به نقش دبیران محیط زیست به عنوان بازوان اجرایی فرهنگسازی و رابطان بین مجموعه مدیریت شهری و شهروندان اظهارکرد: معتقدم همپای روسای ادارات محیط زیست مناطق، همراهی دبیران در زمینه فرهنگسازی امری ضروری است.

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در ادامه تاکید کرد: باید با برنامه ریزی دقیق و مدون، بستر رشد فرهنگ محیط زیستی در جامعه را فراهم و در عین حال اثربخشی اقدامات صورت گرفته و آموزش‌های ارایه شده را ارزیابی کنیم و با احصای نقاط ضعف و قوت برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی صورت گرفته، ارتقای شاخص‌های محیط زیستی کلانشهر تهران را رقم زنیم.

به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در پایان این نشست از فاطمه شاه کرم  – دبیر محیط زیست منطقه ۱۰ – به عنوان فعال‌ترین دبیر محیط زیست منطقه نیز تقدیر به عمل آمد.

انتهای پیام

بخش مطالب اجتماعی

پژوهشگر جامعه‌شناسی با تمرکز بر مسائل تربیتی و آموزشی در جامعه.
دکمه بازگشت به بالا