عمومیکسب و کار ایرانی

عامل حرکت در قایق بادی و پنکه چیست

توانايي انجام دادن كار را انرژي مي گويند. ما براي انجام دادن كارها و يا به حركت در آوردن چيزها به انرژي نياز داريم.

انرژي حركتي :

همه چيزهايي كه حركت مي كنند انرژي دارند. اين انرژي را انرژي حركتي مي ناميم.

انرژي گرمايي:

براي پختن غذا و گرم كردن خانه از انرژي گرمايي استفاده مي كنيم.
خورشيد زمين را گرم مي كند و روشن مي نمايد. پس نور خورشيد انرژي گرمايي و انرژي نوراني دارد.

انرژي صوتي :

صداي هواپيما شيشه پنجره را مي لرزاند. انرژي صوتي صدا شيشه را مي لرزاند.

انرژي الكتريكي :

بسياري از وسايلي كه به كار مي بريم با برق كار مي كنند و حركت، گرما يا نور توليد مي كنند. همه اين وسايل به كمك انرژي الكتريكي كار مي كنند.

انرژي ها به هم تبديل مي شوند :

انرژي ها هميشه به يك شكل نمي مانند و به شكل هاي ديگر تبديل مي شوند. مثلاً چرخ گوشت الكتريكي را به انرژي حركتي تبديل مي كند.

بخش ششم علوم کلاس سوم ابتدائی

انرژی چیست ؟

1- انرژي را تعريف كنيد؟

2- در حركت پنكه كدام شكل انرژي به شكل ديگري تبديل مي شود؟

3-    چه چيزهائي انرژي دارند؟

4 –ما برای چه چیزی به انرژی نیاز داریم؟

5 –  انرژي الكتريكي چه كارهايي مي تواند انجام دهد؟

6 –   در راديو چه انرژي هايي به يكديگر تبديل مي شوند؟

7 –  رعد و برق چه انرژي هايي دارد؟

8-    نور خورشيد انرژي ………. و ……………….  دارد.

9 –   براي شنا كردن به انرژي ……………… نياز داريم.

10-  براي انجام دادن كارها و به حركت در آوردن چيزها به  …………………… نياز داريم.

11-   براي پختن غذا و گرم كردن خانه به انرژي  …………………. نياز داريم.

12-   صداي هواپيما شيشه پنجره را مي لرزاند. انرژي …………….  شيشه را مي لرزاند.

13-   در روشن كردن اتو انرژي …………..  به انرژي …………….. تبديل مي شود.

14 –  انسان انرژی مورد نیاز خود را از …………………. بدست می آورد.

15- دو کار نام ببرید که انرژی خیلی زیاد لازم دارند؟

16-شکل های مختلف انرژی را نام ببرید.

17 –  انرژی حرکتی چیست ؟ دو مثال بزنید.

18- انرژی حرکتی کدام یک بیشتر است ؟

الف -دوجرخه یا اتومبیل

ب – خرگوش یا لاک پشت

ج – هلی کوپتر یا هواپیما

19 – انرژی گرمایی چیست؟

20- از انرژی گرمایی برای انجام چه کارهایی استفاده می شود ؟

21- انرژی نورانی چیست ؟

22- از انرژی نورانی در انجام چه کارهایی استفاده می شود ؟

23- صدا دارای  …………….. است چون می تواند بعضی چیزها رابه …………… در آورد .

24- اگر چند دانه برنج را روی رادیو بگذاریم و صدای رادیو را کم یا زیادکنیم چه اتّفاقی می افتد؟

25- انرژی الکتریکی چیست؟

26- از انرژی الکتریکی در انجام چه کارهایی استفاده می کنیم؟

27- هر یک از وسایل زیر دارای چه نوع انرژی می باشند؟

ماشین (                              ) آتش (                               ) چرخ گوشت (                    ) لامپ (                                  )

28- چگونه می توانید انرژی صوتی یک سوت یا شیپور را بیشتر کنید ؟

29- معمولاً انرژی همیشه به یک شکل باقی نمی ماند وبه شکل های  دیگری …………….. می شود.

30-  چند کار نام ببرید که انجام دادن آنها به انرژی نیاز دارد؟

31- نقش انرژی گرمایی در تغییر حالت مواد (مثل تبخیر و یا ذوب ) چیست ؟

32 – در کاغذ مارپیچ کدام انرژی به انرژی دیگر تبدیل می شود؟

33- در وسیله های زیر کدام انرژی به شکل دیگری تبدیل می شود؟

پنکه :

اتو:

چراغ مطالعه :

ماشین آبمیوه گیری:

34-  دو کار نام ببرید که انرژی زیاد لازم دارند ؟

35- دو کار نام ببرید که انرژی کم لازم دارند؟

36- خورشد زمین را ………………… و ………………………. می کند .

37- چندچیز نام ببرید که انرژی گرمایی دارند ؟

38 – چند وسیله نام ببرید که انرژی نورانی دارند ؟

39- چه چیزهایی انرژی صوتی تولید می کنند ؟

40- جه وسیله هایی را در خانه ، مدرسه ، و خیابان می شناسید که با انرژی الکتریکی کار می کنند؟

41- در هر یک کدام انرزی تولید می شود ؟

الف – بخاری برقی

ب- سشوار                                                                                  و- قایق

ج- زنگ مدرسه                                                                          ی-  رادیو

د- هواپیما

س- آتش

42- اگر یک تکه کاغذ را به صورت مارپیچ بریده و با یک نخ در بالای جای گرم آویزان کنیم چه اتّفاقی می افتد؟

پاسخنامه بخش 6 انرژی چیست ؟ کلاس سوم ابتدایی

1  –  توانایی انجام کار را انرژی می گویند.( برای انجام دادن کارها ، به حرکت در آوردن چیزها ، ویا تغییر حالت مواد به انرژی نیاز داریم.)

2-  انرژی الکتریکی به انرژی حرکتی

3- همه ی چیز هایی که حرکت می کنند.

4- برای انجام دادن کارها و یا به حرکت در آوردن چیزها

5- بعضي اجسام را به حركت در مي آورد. در بعضي اجسام توليد گرما مي كند و در بعضي توليد صدا و نور مي كند.

6- انرژي الكتريكي به انرژي صوتي.

7- انرژي صوتي و نوراني و انرژی الکتریکی

8- گرمایی – نورانی

9- حرکتی

10- انرژی

11- گرمایی

12- صوتی

13- الکتریکی – گرمایی

14- غذا

15- شنا کردن ، فوتبال ، کوه نوردی

16- انرژی حرکتی – انرژی گرمایی – انرژی نورانی- انرژی صوتی – انرژی الکتریکی

17- همه ی چیزهایی که حرکت می کنندانرژی دارند، به این انرژی، انرژی حرکتی می گویند. پرنده ی در حال پرواز- آبی که در رود خانه ها جریان داردو ….. انرژی حرکتی دارند.

18-  الف- اتومبیل    ب – خرگوش      ج- هواپیما

19- گرما نیز می تواند کار انجام دهدو انرژی دارد، به این شکل انرژی ، انرژی گرمایی می گویند.

20- برای انجام دادن خیلی کارها مانند: تبخیر، ذوب ، پختن غذا ، گرم کردن خانه و …….

21- اجسامی که نور می دهندانرژی دارند به آن انرژی ، انرژی نورانی می گویند.

22- از انرژی نورانی برای روشن کردن خانه ، مطالعه کردن ، چراغ راهنمایی ، عکاسی و …..

23- صوتی – حرکت

24- با کم وزیاد کردن صدای رادیو، سرعت حرکت و لرزش دانه های برنج نیز کم وزیاد می شود.

25- برق انرژی دارد و می تواند کار انجام دهد، به این شکل انرژی ، انرژی الکتریکی می گویند.

26- از این انرژی برای خنک کردن خانه ، گرم کردن خانه ، سرخ کردن غذا ها ، حرکت قطارها و …… استفاده می شود.

27 – انرژی حرکتی – انرژی گرمایی – انرژی حرکتی – انرژی نورانی

28- با دمیدن و فوت کردن بیشتر صدای آن ( انرژی صوتی ) بیشتر می شود.

29- تبدیل

30- دویدن ، کار کردن ، ماهیگیری ، پرواز کردن ، دوچرخه سواری ، و ……

31- انرژی گرمایی باعث تغییر مواد می شود مثلاً مواد مایع در اثر گرما به گاز تبدیل می شوند ( تبخیر ) ویا گرما باعث می شود مواد جامد به مایع تبدیل شوند ( ذوب ) مثلاً ذوب شمع یا تبخیر الکل و ….

32- انرژی گرمایی به انرژی حرکتی تبدیل می شود.

33- پنکه : انرژی الکتریکی به انرژی حرکتی

اتو :  انرژی الکتریکی به انرژی گرمایی

چراغ مطالعه :  انرژی الکتریکی به انرژی نورانی

ماشین آبمیوه گیری :  انرژی الکتریکی به انرژی حرکتی

34- دوجرخه سواری ، دویدن

35- راه رفتن ، صحبت کردن ، آب دادن به گل

36 – گرم – روشن

37- خورشید ، اتو، بخاری ، شمع ،شوفاژ، اجاق گاز

38- خورشید ، لامپ مهتابی ، شمع ، تلویزیون ،

39- اتومبیل ، موتور سیکلت ، رادیو و ………

40- ماشین لباسشویی ، چرخ گوشت ، بلند گوی مدرسه ، زنگ مدرسه ، یخچال ، پنکه و ……..

41-  الف- انرژی گرمایی و انرژی نورانی         ب – انرژی گرمایی و انرژی صوتی

ج- انرژی صوتی و انرژی حرکتی                 د- انرژی صوتی و انرژی حرکتی

س- انرژی گرمایی و انرژی نورانی

و- انرژی حرکتی

ی – انرژی صوتی و انرژی الکتریکی

42- کاغذ مارپیچ حرکت می کندزیراگرما به سمت بالا می آید وباعث حرکت کاغذ مارپیچ می شودچون گرما دارای انرژی است.

1-انرژی چیست؟

پاسخ: انرژی توانایی انجام دادن کاراست.

2-چند نوع انرژی نام ببرید.

پاسخ: انرژی حرکتی-انرژی نورانی- انرژی صوتی- انرژی گرمایی –انرژی بادی –انرژی آبی-انرژی الکتریکی –انرژی هسته ای و…

3- آیا وقتی گرسنهاید میتوانید درمسابقه دو میدانی برنده شوید؟ چرا؟

پاسخ: خیر، زیراخوردن غذا باعث ایجاد انرژی مورد نیاز در بدن و  توانایی، برای انجام کارهای مختلف، ازجمله دویدن می شود.

4- انرژی حرکتی چیست؟

پاسخ: همه ی اجسامی که حرکت می کنند انرژی دارندبه این نوع ازانرژی، انرژی حرکتی می گویند.

5- فرفره ی درحال چرخیدن چه شکلی ازانرژی دارد؟

پاسخانرژی حرکتی سوال

6-درخودروها بنزین می شوزدوانرژی گرمایی تولیدمی کند این شکل از انرژی به چه شکل دیگری ازانرژی درخودروتبدیل می شود؟

پاسخ: به انرژی حرکتی سوال

7-انرژی مورد نیاز شما برای پخت و پز و گرم کردن خانه ازچه چیزهایی به دست می آید؟

پاسخ: ازانواع سوخت ها و انرژی الکتریکی و…

8-در چه کارهایی از انرژی گرمایی استفاده می شود؟

پاسخ: در اتوکردن لباس ها- در ذوب کردن مواد -در خشک کردن مواد مختلف-در تولیدبرق به وسیله ی کوره ی آفتابی و…

9-چندمنبع انرژی نام ببرید.

پاسخ: خورشید-سوخت ها-آب-غذاها و…

10- اصلیترین منبع انرژی که زندگی و حیات موجودات زنده به آن بستگی دارد کدام است؟ وچه مزیّت و برتری بر دیگر انرژی ها دارد؟

پاسخ: خورشید، زیرا

  • پاک است وآلودگی ندارد
  • رایگان است
  • تقریبا بی پایان است

11-چندوسیله نام ببریدکه از انرژی الکتریکی استفاده می کند؟

پاسخ: پنکه-لباس شویی-یخچال-تلویزیون و…

12-هر گاه مقداری ماسه را درون ظرف در بسته می ریزیم و مدتی تکان می دهیم دانه های ماسه گرم می شوند. چرا؟

پاسخ: زیرا بر اثرحرکت ماسه ها به هم مالیده میشود و انرژی حرکتی به انرژی گرمایی تبدیل میشود.

13- از انرژی نورانی چه استفاده هایی می شود؟

پاسخ: برای رشددادن گیاهان-برای روشنایی خانه ها-برای دیدن اجسام و…

14-انرژی صوتی چیست؟

پاسخ: صدا انرژی دارد به انرژی صدا، انرژی صوتی می گویند.

15- صدای هواپیما، پنجره ها را می لرزاند در این حالت انرژی صوتی به چه شکل دیگری از انرژی تبدیل میشود؟

پاسخ: انرژی صوتی تبدیل به انرژی حرکتی می شود

16- سهم شما در حفاظت ازمنابع انرژی چیست؟

پاسخ: باید از مصرف بی جای انرژی ها خودداری کرده و با انجام کارهای درست منابع انرژی را بیشترحفظ کنیم.

17-سه نمونه ازکارهایی را که برای صرفه جویی و حفاظت از منابع انرژی انجام می دهید بیان کنید.

پاسخ:

  • درزمستان به جای زیادکردن شعله ی بخاری لباس گرم بپوشم-
  • برای رفت و آمد به جای استفاده از خودروی شخصی از خودروهای عمومی استفاده کنیم
  • چراغ های اضافی را درخانه خاموش کنیم و…

برای خرید قایق بادی این محصول و یا مشاهده جزییات بیشتر روی عکس زیر کلیک کنید

موضوعات مرتبط:

دکمه بازگشت به بالا