عمومیکسب و کار ایرانی

جهت گیری ساختمان در اقلیم های مختلف

اقلیم یا آب و هوا، نوع هوای غالب یک محل معین در درازمدت بوده و در کوتاه مدت تغییرآن ناممکن است. ایران بین عرض جغرافیایی 25 تا 45 درجه شمالی واقع شده است و با توجه به موقعیت جغرافیایی و ویژگی های آب و هوایی، دارای اقلیم های مختلفی است. این موضوع سبب شده است تا یکی از معیارهای مهم در طرح و اجرای ساختمان ها، توجه به ویژگی های آب و هوایی مناطق مختلف باشد و درنتیجه باعث تنوع در معماری و به کارگیری مصالح ساختمانی در اقلیم های مختلف شده است. همچنین در به کارگیری وسایل حرارتی و برودتی در این اقلیم ها محدودیت ها و مطلوبیت های مختلفی وجود دارد.

معماری ساختمان در اقلیم های مختلف موضوع بسیاری از تحقیقات در زمینه ساختمان بوده است. اسکافیلد بارهای حرارتی و برودتی یک ساختمان نمونه را در جهت گیری های مختلف برای 25 شهر مختلف ایالات متحده با استفاده از نرم افزار BLAST محاسبه نموده است. او مشاهده نموده است که در تمام شهرها وقتی جدار حاوی پنجره زیاد در جهت جنوب باشد، بارهای کل بطور قابل ملاحظه ای کم­تر از حالتی است که این جداره به سمت شرق یا غرب جهت گیری شده باشد. همچنین جهت گیری شمالی نیز دارای بارهای کل کمتر از شرق یا غرب در جنوب ایالات متحده می باشد. تغییرات بار بیشینه نسبت به جهت گیری به پارامترهایی همچون 1- سطح کل پنجره و توزیع آن 2- اندازه سایبان های پنجره و 3- اینرسی حرارتی بستگی دارد(1). ماتوز و همکارش روشی ساده برای طراحان ساختمان ارایه نموده اند که بتوانند توسط آن تغییرات دمای هوا در ساختمان هایی که به­صورت طبیعی تهویه می شوند و تغییرات بارهای حرارتی و برودتی محسوس در ساختمان های تهویه شده را تخمین بزنند. آن ها در این روش جهت گیری ساختمان و رنگ جداره ها را نیز مد نظر قــرارداده اند(2). نقش ویژگی های اقلیمی ساختمان های مسکونی در تامین بهینه گرمایش و سرمایش توسط براتی(3) مورد مطالعه قرار گرفته است. وی ضمن معرفی برخی از مهم ترین ویژگی های الگوی بهینه اقلیمی مساکن در اقلیم های گرم و مرطوب، سرد قطبی و عرض متوسط، به ارایه راهکارهای باز آفرینی و تکامل مساکن در شهرهای کوچک و روستاهای مناطق اقلیمی گرم و خشک ایران برای تامین گرمایش و سرمایش در فضای درونی ساختمان و درنتیجه صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی  پرداخته است. وی بر به­کارگیری مصالح جدید از یک سو و سبک های بومی یا کهن از سوی دیگر تاکید نموده است.

با توجه به این که بالغ بر بیش از  83000 واحد آموزشی در سراسر کشور وجود دارد، بهینه‌سازی مصرف سوخت در آنها صرفه‌جویی زیادی را امکان پذیر می‌نماید(4). صرفه‌جویی انرژی مصرفی مدارس، هر قدر هم اندک باشد به­خاطر تعداد زیاد مدارس منجر به ذخیره انرژی فسیلی زیادی می‌گردد.

سبزپوشانی و همکاران(5) تاثیر جهت گیری و مشخصات پوسته خارجی ساختمان بر انرژی اکتسابی خورشیدی ورودی به داخل ساختمان را بررسـی نمــوده اند. آن ها با مدل سازی یک دفتر کار نمونه، انرژی برخوردی به جداره های ساختمان را به­صورت تابعی از موقعیت خورشید نسبت به سطح زمین، موقعیت جغرافیایی منطقه موردنظر روی زمین، جهت گیری جداره ها، شرایط و اقلیم آب و هوایی منطقه و ساختار زمین آن منطقه محاسبه و مقایسه نموده اند. براساس نتایج به­دست آمده در اقلیم های آب‌وهوایی مختلف، به منظور کاهش مصرف انرژی سالیانه توصیه‌هایی برای جهت گیری و پوسته مناسب ارایه نموده اند.

در این تحقیق به بررسی تاثیر جهت گیری ساختمان یک واحد آموزشی نمونه با شرایط هندسی و فیزیکی یکسان در اقلیم های آب و هوایی مختلف بر میزان بارهای حرارتی و برودتی پرداخته شده است. بدین منظور با استفاده از نرم افزار کریر بارهای حرارتی و برودتی محاسبه و با مقایسه آن­ها در جهت های مختلف، جهت مناسب برای هر اقلیم توصیه شده است.

 خصوصیات مناطق خشک 

١ ـ فشار بالای هوا که باعث می گردد دما بالا باشد و شرایط گرم و خشک در این مناطق حاکم باشد.

٢ ـ باد: در مناطق خشک بادها بطور ممتد می وزند و باعث کاهش رطوبت می شوند.

٣- توپوگرافی: وقتی هوا با سلسله کوه ها برخورد می کند در آن منطقه هوای سرد ایجاد می شود. در کوهپایه ها چنین هوایی وجود دارد.

٤ ـ اقیانوس ها: در اقیانوس ها و دریاها میزان میزان دما پایین تر است و بادها با نسیم سردی می وزند، رطوبت درنتیجه تبادل هوا جابجا می شود وهوای گرم جای خودش را با هوای سرد عوض می کند.

یک یا چند تا از عوامل فوق در اقلیم گرم و خشک به چشم می خورد. ولی علت اصلی خشکی، گسترش الگوهای آتمسفری جهانی است. استفاده از عوامل فشار هوا، باد، تو پوگرافی و اقیانوس برای نشخیص مناطق پر باران خشک، سرد و معتدل بسیارمتداول است.

قیمت سنگ کرم محلات برحسب مترمربع محاسبه می‌شود که این قیمت‌ها توسط متخصصین این کار تعیین می‌گردد

عوامل موثر بر قیمت سنگ های تراورتن روشن

قیمت سنگ تراورتن روشن نیز مانند دیگر سنگ های تراورتن تحت تاثیر عوامل مختلف متغیر است. حال عوامل تاثیرگذار بر آن عبارتند از:

  • تم رنگی:به میزانی که تم رنگی سنگ روشن تر و یکدست تر باشد از قیمت بالاتری برخوردار است. به عنوان مثال قیمت سنگ سفید عباس آباد با قیمت سورت کرم آن متفاوت است.
  • سورت بندی: قیمت سورت های مختلف سنگ های تراورتن با یکدیگر متفاوت است. مثلا قیمت سورت موج کبریتی سنگ عباس آباد با قیمت سورت دنده گاوی آن متفاوت است.
  • درجه بندی کیفی: به طور کلی به میزانی که تم رنگی سنگ روشن تر و یکدست تر و میزان ناخالصی های موجود در آن کمتر باشد، سنگ در درجات بالاتری قرار می گیرد و قیمت آن بیش تر می شود. مثلا قیمت سنگ دره بخاری ممتاز از درجات پایین تر آن بیش تر است.
  • کیفیت فرآوری ها: دقت در برش، گونیا بودن و کیفیت رزین و اپوکسی به کار رفته در مراحل فرآوری سنگ بر قیمت نهایی آن ها تاثیرگذار است.
  • ابعاد و ضخامت درخواستی
دکمه بازگشت به بالا