عمومیکسب و کار ایرانی

تعبیر ریشه دندان در فال قهوه

تفسیر فال قهوه

با همراه باشید تا با تفسیر فال قهوه آشنا شوید.
فال قهوه، خواندن و تفسیر نشانه ها توسط واسطه ای است که از قهوه مانند گوی بلورین فالگیرهای کولی استفاده میکند.
قهوه ترک آسیاب شده بیش از هر نوع قهوه دیگر مورد استفاده قرار میگیرد و روند اجرای پیشگویی در همه جای دنیا یکسان است.

قهوه نوشیده میشود و فنجان محتوی تفاله قهوه با آداب خاصی بر روی نعلبکی برگردانده میشود و پس از خشک شدن مورد مطالعه فالگیر قرار میگیرد.

اشکالی که بر دیواره فنجان قهوه تشکیل شده تشخیص داده شده و تفسیر میشوند و هر کس با کمی تمرین و تمرکز و با آزاد گذاشتن ناخودآگاه خود میتواند این اشکال را به خوبی تعبیر نماید.
در واقع تفاله قهوه سوپریم دکتر بیز یا چای، اشکال ابرها، لکه های سنگفرش، گلهای قالی و استخوانهای خرگوش (که در آفریقا به کار میرود)، همه اشکال و نمادهایی هستند که میتوان آنها را با دانستن علم نشانه شناسی و مراجعه به درونیات و درک خود از هر تصویر، معنا نمود.

آموزش کامل خواندن فال قهوه

فال قهوه دو نوع است. یک نوع فقط با نگاه کردن به نعلبکی تعبیر می شود. در نوع دوم که این روزها مورد استفاده است،ابتدا به فنجان سپس به نعلبکی نگاه کرده،تعبیر می شود

تفسیر دیدن (آب در فنجان) در فال قهوه

سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات

تفسیر دیدن (آتش افروخته در فنجان) در فال قهوه

نشانگر قوت و قدرت است، حاکم و سر‌پرست

تفسیر (دیدن آسیاب در فنجان) در فال قهوه

نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی می‌باشد، و با کسی به نزاع بر‌خواهد خواست

تفسیر (دیدن ابر در فنجان) در فال قهوه

خداوند به او علم و حکمت عطا می‌فرماید و مردم از علم او بهره‌مند خواهند شد

تفسیر (دیدن اردک در فنجان) در فال قهوه

سود فراوان به‌دست‌آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه

تفسیر (دیدن انار در فنجان) در فال قهوه

صاحب زنی خوش‌سیما خواهد شد

تفسیر (دیدن انگور در فنجان) در فال قهوه

بیش از حد انتظار به او خیر و نعمت می‌رسد، اصراف نکنید

تفسیر (دیدن ببر در فنجان) در فال قهوه

دشمن دلیل بی‌باک، اما بزرگوار و مهربان و جوانمرد است

تفسیر (دیدن بیل در فنجان) در فال قهوه

بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد، کوشش کنید

تفسیر (دیدن پرچم در فنجان) در فال قهوه

آماده مشکلات در زندگی باشید و از طحنه خارج نشوید

تفسیر (دیدن پل در فنجان) در فال قهوه

عبور از یک دوره زندگی به دوره‌ای دیگر است، موفقیت در زندگی

تفسیر (دیدن پنجه در فنجان) در فال قهوه

خطر در کمین است، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

تفسیر (دیدن تخت در فنجان) در فال قهوه

به سفری بزرگ می‌رود و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می‌شود

تفسیر (دیدن تیر در فنجان) در فال قهوه

حق درستی را زیر پا گذارد، و نشانه‌ای است به طرف دوست و دشمن

تفسیر (دیدن جام در فنجان) در فال قهوه

ریخت و پاش، ریخت و پاش‌کردن از اموال خود در راه دوستان

تفسیر (دیدن چاقو در فنجان) در فال قهوه

طلاق و جدائی، به‌هم‌خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی، مواظب باشید قطع نشود

تفسیر (دیدن چرخ در فنجان) در فال قهوه

چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید

تفسیر (دیدن چنگال در فنجان) در فال قهوه

در کسب معاش موفق و نیرومند است و بر دشمنان غلبه می‌کند مخصوصاً بر دوستان نایاب

تفسیر (دیدن حلقه در فنجان) در فال قهوه

خواستگاری، ازدواج خوشبخت‌شدن در دوران زندگی و زناشوئی

تفسیر (دیدن خنجر در فنجان) در فال قهوه

خطر بزرگ، کسالت، از دوستان نایاب بپرهیزید

تفسیر (دیدن دامن در فنجان) در فال قهوه

رنج و اندوه در برابر عشق، نا‌امیدی، در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید موفق می‌شوید.

تفسیر (دیدن دندان در فنجان) در فال قهوه

ذلالت بر یکی از اعضای خانواده است، خانواده و بستگان، غم و اندوه، گزند و زیان

تفسیر (دیدن دیوار در فنجان) در فال قهوه

مانع، دفاع از حریم، وضع و حالش در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد

تفسیر (دیدن زنبورعسل در فنجان) در فال قهوه

مال و نعمت، خیر و برکت، ارث و میراث از راه صحیح

تفسیر (دیدن ستاره در فنجان) در فال قهوه

مقام و منزلت، با علما و دانشمندان ملاقات می‌کند

تفسیر (دیدن سگ در فنجان) در فال قهوه

دشمنی پست و فرومایه اما مهربان و وفادار

تفسیر (دیدن سیب در فنجان) در فال قهوه

صاحب فرزند شدن، با خیر و خوشی از راه دور دریافت‌کردن

تفسیر (دیدن شطرنج در فنجان) در فال قهوه

تهمت و دروغ، بر کسی به باطل غلبه‌کردن، بر او تهمت می‌بندند و می‌گویند

تفسیر (دیدن صدف در فنجان) در فال قهوه

دیدار با دوستان دور دست و شرکت در جشن عروسی و بسیار شاد

تفسیر (دیدن عینک در فنجان) در فال قهوه

افراد عاقل و روشن، روشن‌بینی و قضاوت صحیح و درست کردن

تفسیر (دیدن فیل در فنجان) در فال قهوه

سمبل بزرگی، قدرت و منزلت، دوست دانشمند، با آنها هم‌صحبت شوید

تفسیر (دیدن قطار در فنجان) در فال قهوه

مسیر زندگی سختی را طی‌کردن و از اهداف خود بیمناک است

تفسیر (دیدن قوری در فنجان) در فال قهوه

خادم و خدمتگذار، برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید

تفسیر (دیدن کفتار در فنجان) در فال قهوه

نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است، دزدی و چپاول مواظب اموالتان باشید

تفسیر (دیدن کمان در فنجان) در فال قهوه

فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می‌آید، فرزندی پسر

تفسیر (دیدن گردن‌بند در فنجان) در فال قهوه

عشق و نامزدی و شروع آن، گردن‌بند پاره قهر و جدائی

تفسیر (دیدن لامپ) در فال قهوه

به سوی روشنی و خوشبختی گام بر‌می‌دارید و در ازدواج خوشبخت خواهید شد

تفسیر دیدن مرغ در فال قهوه

به مال و ثروتی دست پیدا می‌کند ولی مواظب باشید بیهوده آن‌ را از دست ندهید

تفسیر دیدن مورچه در فال قهوه

نشانگر داشتن پشتکار و دور‌اندیشی، با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق می‌شوید

آموزش ویدیویی خواندن فال قهوه

خواندن اشکال مختلف در فال قهوه

تفسیر دیدن نان در فال قهوه

سمبل سرور و خوشحالی است، در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا می‌کند

تفسیر دیدن نیزه در فال قهوه

به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت، مسافرت دریائی

تفسیر دیدن آبشار در فال قهوه

پیشرفت شما در کار به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می‌باشد.

تفسیر دیدن آتش‌فشان در فال قهوه

در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید، در غیر این‌صورت این عشق مشکلات شما را بیشتر می‌کند.

تفسیر دیدن آفتاب در فال قهوه

سمبل، دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل‌بودن عقل و هوش می‌باشد

تفسیر دیدن ابرو در فال قهوه

نیت و آراستگی و دینداری در او به حد کمال می‌باشد.

فال قهوه چیست + نحوه تعبیر و نشانه‌های فال قهوه - کافی یار ، دانشنامه آنلاین قهوه

تفسیر دیدن اره در فال قهوه

نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره‌گیری از آنها وجود دارد.

دیدن انجیر در فال قهوه

نشانه غم و غصه‌ای می‌باشد که بر او خواهد رسید.

دیدن بادام در فال قهوه

رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا به‌دست می‌آید مغز بادام طالع خوشی دارد.

دیدن بسته در فال قهوه

رهائی از گرفتاری بسته باز نگرانی به مرور زمان برطرف خواهد شد.

دیدن پا در فنجان در فال قهوه

عمری کوتاه و زودرس خواهد داشت و یا سفری کوتاه در پیش خواهد داشت.

دیدن پرده در فال قهوه

کنجکاو بودن در زندگی، می‌خواهد از اسرار دیگران با خبر شود.

دیدن پلکان در فال قهوه

در کار خود ترقی و پیشرفت خواهد کرد و در آن کار استقرار پیدا می‌کند.

دیدن پول در فال قهوه

نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست می‌دهد و از چیزی رنج می‌برد.

دیدن تخم‌مرغ در فال قهوه

در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهد شد.

دیدن تیروکمان در فال قهوه

تعهد دروغی می‌کند تا مردم را به آن وسیله فریب بدهد.

دیدن جعبه در فال قهوه

داشتن زنی همدم و معاشر که کمتر سازگاری می‌کند.

دیدن چتر در فال قهوه

احتمالاً از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار می‌گیرید ولی تصمیم آنی نگیرید.

دیدن چشم در فال قهوه

بینائی، چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می‌باشید.

دیدن چوب در فال قهوه

نفاق و دوروئی است، چوب کج و راست تعبیرش یکسان است.

تفسیر دیدن حلقه شکسته در فال قهوه

نا‌امیدی، شکست‌خوردن یا به‌هم‌خوردن نامزدی یا خاستگاری.

دیدن خرگوش در فال قهوه

زود‌رنج، در برابر حادثه سریع خود را می‌بازد، در واقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.

دیدن خورشید در فال قهوه

روشنی عقل و هوش و دانش است، به استعداد فوق‌العاده‌ای می‌رسد.

آموزش ابتدایی فال قهوه (فال نعلبکی) به صورت ویدیویی

تعبیر و تفسیر فال قهوه

 1. تعبیر (دیدن دود) در فال قهوه : گرفتاری تحمل رنج و عذاب، گرفتار فتنه و بلا شدن.
 2. تعبیر (دیدن روباه) در فال قهوه : حیله‌گر و فریبنده، حیله‌گر و نابکار و فریبنده و دروغگو می‌باشد‌، مواظب باشید.
 3. تعبیر (دیدن زنگوله) در فال قهوه : بگو مگو، دعوا و مرافعه، بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باید.
 4. تعبیر (دیدن سد) در فال قهوه : موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده.
 5. تعبیر (دیدن سوزن) در فال قهوه : دوست و غمخوار، حاجتش بر آورده خواهد شد و به مرادش خواهد رسید.
 6. تعبیر (دیدن شاخ) در فال قهوه : موفقیت مالی، دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان، از فراوانی خود را نبازید.
 7. تعبیر (دیدن شلوار) در فال قهوه : آبرو و حیثیت، سعی کنید خود را حفظ کنید در‌غیر این‌صورت مشکلات شما دو چندان می‌شود.
 8. تعبیر (دیدن صندلی) در فال قهوه : محبت و دلگرمی از طرف دوستان به شما محبت می‌شود و هدیه گرانبهائی دریافت خواهید کرد.
 9. تعبیر (دیدن فشنگ) در فال قهوه : خطر مواظب اعمال و رفتار خود باشید، یکدندگی نکنید، در رانندگی صبور باشید.
 10. تعبیر (دیدن قارچ) در فال قهوه : مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دور‌دست.
 11. تعبیر (دیدن قفل) در فال قهوه : موانع، سد، برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرد.
 12. تعبیر (دیدن قیچی) در فال قهوه : جدائی و دوری، بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و در واقع اختلاف خانوادگی.
 13. تعبیر (دیدن کرم) در فال قهوه : گرفتاری‌های کوتاه و کوچک، سعی کنید از شرش خلاص شوید
 14. تعبیر (دیدن کفش) در فال قهوه : برای مرد، زن کدبانو و زیبائی می‌گیرد، برای زن قوت و نیرومندی می‌باشد، ارثیه.
 15. تعبیر (دیدن کوزه) در فال قهوه : با همسر یا کنیز خود همبستر شدن، نزدیکی.
 16. تعبیر (دیدن گلابی) در فال قهوه : نجات پیدا کردن از مشکلات مالی، به‌ فکر اندوخته باشید، سهل‌انگار نباشید.
 17. تعبیر (دیدن لب) در فال قهوه : نشانگر قرابت و خویشی است، از زخم زبان‌ها نهراسید، احترام و عزت پیدا می‌کنید.
 18. تعبیر و تفسیر (دیدن مرغابی) در فنجان : دعوت به مهمانی و جشن و سمبل پاکی و روان عشق و سعادت زناشوئی، به مجلس با شکوهی دعوت خواهید شد.
 19. تعبیر و تفسیر دیدن موش در فنجان : ریاکار و زیان‌بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید.
 20. تعبیر و تفسیر دیدن نخود در فنجان : نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.
 21. تعبیر و تفسیر دیدن هدهد در فنجان : خیر، خوشی و رفاه، بزرگی و مقام، پیروزی

تفسیر اشکال مختلف در فال قهوه

 1. تفسیر خانه در فال قهوه : زندگی خانوادگی خوش ، تندرستی و سعادت
 2. تفسیر کشتی در فال قهوه : بدست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریایی
 3. تفسیر صورت انسان در فال قهوه : فال خوب و ازدواج
 4. تفسیر سر انسان با دو دست دراز در فال قهوه : جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند
 5. تفسیر خط مستقیم مقطع در فال قهوه : خطر – کسالت – خطر نزدیک به مرگ
 6. تفسیر خط منحنی در فال قهوه : دوستان نامناسب – خیانت – دسیسه
 7. تفسیر خط منکسر در فال قهوه : کار های درهم – فقر اقتصادی
 8. تفسیر خط تخم مرغی مقطع در فال قهوه : پایان امید – نامه – رسیدن میهمان
 9. تفسیر تپه های منفرد در فال قهوه : خطرات – دوستان بد
 10. تفسیر مستطیل در فال قهوه : در فکر خانواده بودن – گرفتار خانواده – دعوا
 11. تفسیر بالون در فال قهوه : توطئه – عشق نامناسب
 12. تفسیر شکل نامشخص در فال قهوه : غابله – مخالفت – ناراحتی – پول گم کردن
 13. تفسیر دستهای دراز در فال قهوه : حماقت – بی اعتقادی
 14. تفسیر اسب در فال قهوه : تغییرات در وضع زندگی
 15. تفسیر دانه تسبیح در فال قهوه : عشق – صاحب بچه شدن
 16. تفسیر قلعه در فال قهوه : تصادف ناگهانی – دعوا – ترس – مقاومت – امید
 17. تفسیر کوه در فال قهوه : موانع سخت
 18. تفسیر موش در فال قهوه : حرفهای زنانه – غیبت – میهمانی های زنانه
 19. تفسیر ابر باران زا در فال قهوه : تغییرات – نزول برکت – گذشتن سختیها
 20. تفسیر گربه در فال قهوه : طنازی – ظرافت در رفتار – جستن با دقت

معنی اشکال در فال قهوه

 1. تعبیر خرس در فال قهوه : تکیه گاه – یاور – متکی به چیزی یا کسی
 2. تعبیر کلاغ در فال قهوه : حساس و ظریف بودن – تحول – مهربانی
 3. تعبیر صخرهدر فال قهوه : خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل
 4. تعبیر پا در فال قهوه : پیشروی اهداف – استقامت – حرکت
 5. تعبیر دست در فال قهوه : توانمندی در عمل – قدرت
 6. تعبیر بینی در فال قهوه : قدرت تشخیص – حس فعال
 7. تعبیر دهان در فال قهوه : گفتگو – بازگو شدن – ناگفته ها
 8. تعبیر گوش در فال قهوه : نصیحت پذیری – خبر های تازه
 9. تعبیر پرستو در فال قهوه : خبر خوب – تحول – جهشی که باید در آن محتاط بود
 10. تعبیر شمع در فال قهوه : برآورده شدن حاجت – نذر و نیاز

فال قهوه چند نوع است ؟

فال قهوه دو نوع است. یک نوع فقط با نگاه کردن به نعلبکی تعبیر می شود. در نوع دوم که این روزها مورد استفاده است،ابتدا به فنجان سپس به نعلبکی نگاه کرده،تعبیر می شود.

نحوه گرفتن فال قهوه (فال فنجان)

کمی از قهوه را بعد از خوردن آن داخل فنجان باقی می گذارند. سپس بعد از گرفتن نیتی نعلبکی بر روی فنجان گذاشته شده و برگردانده می شود.

بعد از این که قهوه کمی خنک شده با نگاه کردن به اشکال داخل فنجان تعبیر می شود. بعد از فنجان نوبت نعلبکی است. اضافه های داخل نعلبکی درون فنجان ریخته می شود. و این بار با اشکال داخل نعلبکی فال تعبیر می شود.

نحوه گرفتن فال نعلبکی

آماده کردن قهوه ته نشین شده

مقداری قهوه گانودرما دکتر بیز خیلی ریز برداشته شده و داخل آب داغ جوشانده می شود. کمی از آبش خورده شده و ته مانده آن که نباید زیاد غلیظ باشد داخل نعلبکی صاف،تمیز و خشک ریخته شده و برای پراکنده شدن ته قهوه به همه جای نعلبکی چند بار در جهات مختلف تکان داده می شود و برای آشکار شدن اشکال در جهات مختلف تکان داده می شود.

بعد از آماده کردن قهوه نعلبکی را جلوی خود بگیرید،در ذهن خود خطی از راست به چپ که از وسط نعلبکی بگذرد بکشید و به همین ترتیب خطی خیالی از بالا به پایین طوری بکشید که نقطه تقاطع این دو خط درست وسط نعلبکی باشد.

با نگاه کردن اشکال بالا و پایین خط،معنای آنها را از لیست پایین دریابید. اشکالی که در نعلبکی قهوه آشکار می شود همیشه عینآ مانند اشکال جدول نیست.

کسی که فال قهوه می گیرد باید اشکال نعلبکی را به اشکال جدول تشبیه کند. اشکال بالای خطی که ذهنی کشیدیم مؤثرتر،اشکال پایین خط هم کم تأثیرترند.

به همین شکل،اشکال راست و چپ هم به گونه های متفاوت تعبیر می شود. تعبیر یک شکل متفاوت تر از بقیه اشکال است.

بیشتر بخوانید :

با تشکر از همراهی شما عزیزان با :
با توجه به در خواست های مکرر شما دوستان دلگرم تفسیر فال قهوه را برای شما تهیه نموده ایم.
این صفحه تمامی اشکال فال قهوه را با تعبیر و تفسیر کامل برای شما به طور کامل توضیح داده است.
حال اگر سوالی درباره آموزش خواندن اشکال فال قهوه برای شما پیش آمده میتوانید در انتهای همین صفحه با ما در میان گذاشته و پاسخ خود را دریافت نمایید.
دوستان مشتاق خود را با به اشتراک گذاشتن این صفحه از طریق فضای مجازی آگاه نمایید.
در این قسمت از سابت 21 شکل متفاوت در فال قهوه را برای شما عزیزان به اشتراک قرار داده ایم مانند دیدن دندان و کفتار در فال قهوه

1.دیدن دندان در فال قهوهذلالت بر یکی از اعضای خانواده است، خانواده و بستگان، غم و اندوه، گزند و زیان

 1. دیدن قوری در فال قهوهخادم و خدمتگذار، برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید

اعضای بدن در فال قهوه چه نشانه ای دارد؟

فال قهوه در کشور های انگلستان، یونان، روسیه، ارمنستان و ایران طرفدار های بسیاری دارد. در فال قهوه ممکن است اشکال مختلفی ایجاد شود، اما معنی اعضای بدن در فال قهوه چیست؟

فالگیر ها با استفاده از قهوه معمولا آینده ی پیش رو انسان را پیش گویی می کنند. البته این پیش گویی ها بیشتر جنبه سرگرمی دارد و پشتوانه علمی برای آن ها موجود نیست. برخی افراد برای دانستن آینده ی خود نزد گیر های فال قهوه می گیرند. در ته مانده قهوه فوری موکا دکتر بیز شما ممکن است اشکالی نمایان شود که فالگیر طبق آن ها در مورد آینده شما صحبت می کند. معنی اعضای بدن در فال قهوه چیست؟ برای دانستن این مطلب، در این پست با ما همراه باشید. برای کلیک کنید.

اعضای بدن در فال قهوه چه معنایی دارند؟

اشکالی که در فال شما ظاهر می شود دارای معانی متفاوتی است، به نظر شما معنی اعضای بدن در فال قهوه چیست؟ می خواهیم معنی اعضای بدن را در فال قهوه بدانیم و تفسیر کنیم.

تعبير بيني در فال قهوه: قدرت تشخیص شما بسیار بالاست و حس فعالی دارید.

معنی دهان در فال قهوه: سخنان ناگفته، گفته می شود_ سخن های نیکو گفته می شود که باعث خوشی زندگی می شود_ ناگفته هایی را به فردی بازگو می کنید.

تفسیر گوش در فال قهوه: خبر های خوب و تازه ای به شما می رسد_ افرادی به شما نصیحت می کنند که به صلاح شما است و بهتر است به این نصیحت ها گوش کنید.

معنای چشم در فال قهوه: نشاندهنده ی بینایی است، چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می باشید. حسادت و چشم خوردن را از شما دور می کنند.

معنای صورت در فال قهوه: فال نشانه خوب و نیکویی دارد و خبر ازدواج را می رساند.

معني لب در فال قهوه: به معنی قرابت و خویشی است_ از زخم زبان هایی به شما زده می شود هراسی نداشته باشید و نترسید_ به عزت نفس و احترام دست می یابید.

تعبیر دندان در فال قهوه: گمراهی یکی از اعضای خاوانده را نشان می دهد_ بیانگر ضرر و زیان است_ غم و اندوه و رنج به همراه دارد.

تعبير ابرو در فال قهوه: نشانه ی نیت و آراستگی و دین داری در او به حد کمال می باشد.

سر انسان به همراه دو دست دراز: نشانه ارزش و مقام ارجمندی است_ هوش_ جسارت

معنی شکل پا در فال قهوه: نشان از پیشروی به اهداف، استقامت و حرکت در رسیدن به هدف را دارد. داشتن سفری کوتاه

تفسیر دست در فال قهوه: نشان از توانمندی در عمل و حس قدرت را دارد_ دوستی و مهربانی

معني استخوان در فال قهوه: نشانی مالی است که معیشت و زندگی او را از طریق آن می گذرد.

معنی انگشت در فال قهوه: علامت یکی از عادات پنج گانه می باشد.

دست های دراز: حماقت_ بی اعتقادی

قلب در فال قهوه نشانه چیست: روابط عاطفی و عاشقانه

مگ تک

 

 1. دیدن دیوار در فال قهوهمانع، دفاع از حریم، وضع و حالش در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد

4.دیدن کفتار در فال قهوهنشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است، دزدی و چپاول مواظب اموالتان باشید

5.دیدن زنبورعسل در فال قهوهمال و نعمت، خیر و برکت، ارث و میراث از راه صحیح

6.دیدن کمان در فال قهوهفرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می‌آید، فرزندی پسر

7.دیدن ستاره در فال قهوهمقام و منزلت، با علما و دانشمندان ملاقات می‌کند

8.دیدن گردن‌بند در فال قهوهو نامزدی و شروع آن، گردن‌بند پاره قهر و جدائی

9.دیدن سگ در فال قهوهدشمنی پست و فرومایه اما مهربان و وفادار

 1. دیدن لامپ در فنجان قهوهبه سوی روشنی و خوشبختی گام بر‌می‌دارید و در ازدواج خوشبخت خواهید شد

11.دیدن سیب در فال قهوهصاحب فرزند شدن، با خیر و خوشی از راه دور دریافت‌کردن

12.دیدن مرغ در فال قهوهبه مال و ثروتی دست پیدا می‌کند ولی مواظب باشید بیهوده آن‌ را از دست ندهید

13.دیدن شطرنج در فال قهوهتهمت و دروغ، بر کسی به باطل غلبه‌کردن، بر او تهمت می‌بندند و می‌گویند

14.دیدن مورچه در فال قهوهنشانگر داشتن پشتکار و دور‌اندیشی، با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق می‌شوید

15.دیدن صدف در فال قهوهدیدار با دوستان دور دست و شرکت در جشن عروسی و بسیار شاد

16.دیدن نان در فال قهوهسمبل سرور و خوشحالی است، در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا می‌کند

17.دیدن عینک در فال قهوهافراد عاقل و روشن، روشن‌بینی و قضاوت صحیح و درست کردن

 1. دیدن نیزه در فال قهوهبه مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت، مسافرت دریائی
 2. دیدن فیل در فال قهوهسمبل بزرگی، قدرت و منزلت، دوست دانشمند، با آنها هم‌صحبت شوید

20.دیدن آبشار در فال قهوهپیشرفت شما در کار به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می‌باشد.

 1. دیدن قطار در فال قهوهمسیر زندگی سختی را طی‌کردن و از اهداف خود بیمناک است

بیشتر بخوانید:

بیشتر بخوانید

 

 

دکمه بازگشت به بالا