استان ها

تصویب ۸ طرح تحقیقاتی در راستای جوانی جمعیت

به گزارش خبرگزاری یومیر استان چهارمحال وبختیاری ، دکتر سید محمد عمرانی در تشریح این خبر گفت: در بیستمین جلسه کمیته علمی قرارگاه سلامت و جوانی جمعیت، انجام ۸ طرح تحقیقاتی در زمینه جوانی جمعیت به تصویب رسید.

وی افزود: بر این اساس طرح تحقیقاتی با عنوان “بررسی تاثیر مدل مراقبت مستمر بر امید زندگی و سازگاری با ناباروری در زنان تحت درمان روش های کمک باروری مراجعه کننده به مرکز ناباروری شهرکرد” انجام خواهد شد.

دکتر عمرانی افزود: طرح تحقیقاتی با عنوان “بررسی جامع عوامل مرتبط با ازدواج و فرزندآوری در استان چهارمحال و بختیاری: مطالعه کوهورت گذشته نگر با پیگیری مشارکت کنندگان تا سال ۱۴۰۲” از دیگر طرح های مصوب این نشست بود.

وی ادامه داد: “بررسی ارتباط بین درک زوجین در آستانه ازدواج از ارزش فرزند با تمایل به فرزند آوری در شهرستان شهرکرد در سال ۱۴۰۳” هم به عنوان طرح تحقیقاتی جوانی جمعیت تصویب و اجرا خواهد شد.

دکتر عمرانی یادآور شد: طرح تحقیقاتی با عنوان “مقایسه‌ الگوی سبک زندگی زنان با سابقه سقط‌ خودبه‌خودی و زنان بدون سابقه سقط خودبه‌خودی در شهر شهرکرد در سال ۱۴۰۲” و طرح دیگر با عنوان “بررسی ارتباط نوبت کاری با شاخص های باروری در خانم های پرستار شاغل در بیمارستان های شهرکرد” نیز به تصویب رسید.

وی خاطرنشان کرد: طرح های تحقیقاتی “بررسی رابطه هوش هیجانی با میزان تمایل جوانان به ازدواج در دانشجویان علوم پزشکی شهرکرد ۱۴۰۳”، و همچنین طرح “تعیین عوامل مرتبط با تاخیر فرزندآوری در خانواده های تک فرزند و مقایسه آن در چهار استان در سال ۱۴۰۳” از دیگر طرح های مصوب دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برای تحقق جوانی جمعیت بود.

به گفته دکتر عمرانی؛ این طرح های تحقیقاتی و علمی از سوی اعضای هیئت علمی، اساتید، پزشکان و متخصصان انجام می شود.

دکمه بازگشت به بالا