اقتصادی

بارندگی‌ها چقدر علوفه تولید می‌کند؟

مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: هر میلی متر افزایش یا کاهش بارندگی، به ۰.۸کیلوگرم افزایش یا کاهش تولید علوفه در مراتع کشور منجر می شود.

ترحم بهزاد در گفت و گو با یومیر با بیان اینکه  ۸۴.۸ میلیون هکتار وسعت مراتع کشور است، گفت: بیش از ۵۲ درصد سطح کشور را مراتع کشور  تشکیل می دهند.

وی افزود: از این میزان مرتع، ۷.۲ میلیون هکتار مراتع متراکم وجود دارد که بیش از ۵۰ درصد تاج پوشش گیاهی است. همچنین میزان ۲۱.۴ میلیون هکتار مراتع نیمه متراکم بین ۲۵ تا ۵۰ درصد تاج پوشش گیاهی  و ۵۶.۲ میلیون هکتار نیز مراتع کم تراکم و فقیر وجود دارد که بین ۲۵ تا ۵ درصد تاج پوشش گیاهی هستند.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اضافه کرد: با توجه به برنامه ریزی برنامه هفتم توسعه قرار است برای۲۰ میلیون هکتار از مراتع عملیات احیا، اصلاح و مدیریت مراتع در سطح کشور صورت گیرد؛ به طوری که یک میلیون هکتار عملیات بیولوژیک، یک میلیون ۲۵۰ هزار هکتار عملیات بیومکانیک و ۵۰۰ هزار هکتار تبدیل دیمزار کم بازده، ۲۴۵۰ هزار هکتار حفاظت و قرق و مابقی به صورت مدیریت چرا در عرصه های مرتعی صورت گیرد.

بهزاد تصریح کرد: هر میلی متر افزایش یا کاهش بارندگی منجر به ۰.۸کیلوگرم افزایش یا کاهش تولید علوفه در مراتع کشور می شود.

این مقام مسئول در سازمان منابع طبیعی با بیان اینکه هر سال پایان اردیبهشت ماه براساس اعلام سازمان هواشناسی میانگین بارندگی اعلام  و نسبت به سنوات گذشته سنجیده می شود، گفت: در شرایط نرمال میزان تولید علوفه در مراتع ۱۰.۷ میلیون تن با ۲۴۰ میلی متر بارندگی بوده که معمولا در اردیبهشت ماه گزارش‌های هواشناسی بررسی و با این آمارها مقایسه و میزان تولید علوفه و ظرفیت مراتع اعلام می شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا