اجتماعی

ایرانیان «مراقب سلامت» خود را بشناسند

سرپرست مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با بیان این که در شبکه طرح هایی اجرا می‌شود که هزینه، اثربخش باشد، تاکید کرد: با اجرای برنامه سلامت خانواده، هر ایرانی باید مراقب سلامت خود را بشناسد.‌

به گزارش یومیر دکتر محسن بارونی در «نشست هم اندیشی روسای هیات های اندیشه ورز و مسئولان بسیج جامعه پزشکی کشور با مسئولان نظام سلامت»که  در وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: هنوز تقدم بهداشت بر درمان به مرحله باور نرسیده است و شبکه بهداشت باید تقویت شود.

وی با بیان این که بهداشت روستاها خوشبختانه با اجرای برنامه پزشک خانواده مشکلی ندارند ولی در شهر مراقبت‌های سلامتی فعال نیستند، اظهار کرد: در طرح سلامت خانواده می توانیم از کمک هیات های اندیشه ورز بسیج جامعه پزشکی کمک بگیریم.

سرپرست مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت در ادامه اظهارکرد:‌ هیچ طرح سلامتی در دنیا نیست که عیناً بتوان آن را در ایران اجرا کرد زیرا با زیرساخت‌های کشور ما همخوانی ندارد.

بارونی تصریح کرد: تنها راه ما اجرای برنامه “سلامت خانواده” است. اول باید تامین نیروی مراقب سلامت انجام شود و به ازای هر ۶۵۰ نفر به یک مراقب سلامت نیاز داریم ولی هم اکنون به ازای هر ۱۵۰۰ نفر یک مراقب سلامت داریم.

وی با اشاره به این که برای اجرای برنامه سلامت خانواده در ۵۹ شهر با ۷ میلیون جمعیت، بلوک های ۳۰۰۰ نفره ترسیم شده است، گفت: دو مراقب سلامت برای هر بلوک جمعیتی داریم و در مجموع به حدود ۴۶۰۰ مراقب سلامت نیاز داریم.

سرپرست مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت اضافه کرد: در برنامه سلامت خانواده مراقبان سلامت را در آموزشگاه های بهورزی آموزش داده ایم و به بلوک ها متصل کرده ایم.

بارونی با بیان این که یک دکترای هوش مصنوعی مسئول پرونده الکترونیک شده است تا شاهد استقبال مردم از مراکز بهداشتی در شهرها باشیم، اظهار کرد: وضعیت شهر با روستا که بهورز به سراغ جمعیت تحت پوشش می رود، متفاوت است. با استفاده از تمام امکانات رسانه ای و الکترونیکی باید افراد را به مراکز بهداشتی بکشانیم.

وی با اشاره به این که در این بلوک های ۳۰۰۰ نفره پزشکان هم با کمک بیمه ها به کمک مراقبان سلامت می آیند، گفت: پرونده الکترونیک زیرساخت لازم را دارد و تمام مسیرهای ارجاع باید مشخص شود همچنین اقناع سازی مردم باید اتفاق بیفتد تا بیمار از این مسیر مراجعه کند.

وی تاکید کرد: هر ایرانی بابد مراقب سلامت خود را بشناسد زیرا ۸۰ درصد بار بیماری ها ناشی از بیماری های غیرواگیر است.

به گزارش وبدا، بارونی در پایان با تقدیر از نقش بسیج در طرح شهید سلیمانی خواستار استفاده از توانمندی این نیرو در اجرای برنامه سلامت خانواده شد.

انتهای پیام

بخش مطالب اجتماعی

پژوهشگر جامعه‌شناسی با تمرکز بر مسائل تربیتی و آموزشی در جامعه.
دکمه بازگشت به بالا