حوادث

استان فارس با ۴ زلزله لرزید/ثبت زمینلرزه ۳.۵ در «برازجان» بوشهر

در هفته گذشته داراب استان فارس با زلزله‌های ۳.۲ و ۳.۱ و ایج این استان با دو زلزله ۳.۲ و ۲.۶ لرزید، همچنین زرآباد استان آذربایجان غربی دو زلزله‌ به بزرگای ۳ و ۲.۵ را تجربه کرد.

به گزارش یومیر، در هفته گذشته داراب استان فارس با دو زلزله به بزرگای ۳.۱ و ۳.۲ و ایج این استان با زلزله‌های ۳.۲ و ۲.۶ لرزید، همچنین در زرآباد استان آذربایجان غربی دو زلزله‌ به بزرگای ۳ و ۲.۵ رخ داد.

همچنین مهران استان ایلام زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ را تجربه کرد. جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۱۴ بهمن

در مورموری استان ایلام زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۵ در ۱۵ کیلومتری زمین رخ داد که رومرکز این زلزله در ۱۱ کیلومتری مورموری، ۱۲ کیلومتری سراب باغ و ۲۸ کیلومتری آبدانان این استان بوده است.

در زرآباد استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.

ساوه استان مرکزی با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ لرزید. عمق این رخداد لرزه‌ای در ۹ کیلومتری زمین و رومرکز آن در ۲۳ کیلومتری ساوه، ۳۰ کیلومتری تفرش و ۳۱ کیلومتری غرق آباد این استان گزارش شد.

یکشنبه ۱۵ بهمن

کنگ استان هرمزگان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۲۳ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۴۱ کیلومتری کنگ، ۴۶ کیلومتری بندر لنگه و ۴۹ کیلومتری کوخرد این استان به ثبت رسید.

دوشنبه ۱۶ بهمن

در کلاته خیج استان سمنان زلزله ۲.۵، در رویدر استان هرمزگان زلزله ۲.۹ و در شول آباد استان لرستان زلزله ۲.۷ به ثبت رسید.

سه‌شنبه ۱۷ بهمن

تسوج استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۸، هویزه استان خوزستان زلزله ۲.۹ و عجب شیر استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۶ را تجربه کردند.

در مهران استان ایلام زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۲۰ کیلومتری مهران، ۲۲ کیلومتری صالح آباد و ۴۸ کیلومتری ارکواز این استان بوده است.

چهارشنبه ۱۸ بهمن

برازجان استان بوشهر زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۱۸ کیلومتری برازجان، ۲۵ کیلومتری اهرم و ۲۸ کیلومتری کلمه این استان گزارش شد.

در زرآباد استان آذربایجان غربی زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۹ کیلومتری رخ داد و رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۹ کیلومتری زرآباد، ۳۱ کیلومتری سیه چشمه و ۳۵ کیلومتری قره ضیاءالدین این استان به ثبت رسید.

در جیرفت استان کرمان زلزله ۲.۶، در سربیشه خراسان جنوبی زلزله ۲.۸، در بزمان استان سیستان و بلوچستان زلزله ۲.۹ و در نایبند استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۵ رخ داد.

پنج‌شنبه ۱۹ بهمن

داراب استان فارس با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۸ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۱ کیلومتری داراب، ۲۶ کیلومتری ایج و ۳۷ کیلومتری جنت شهر این استان بوده است. زلزله ۳.۱ در عمق ۲۰ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

ایج استان فارس زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۲ را تجربه کرد و کانون آن در ۲۴ کیلومتری ایج، ۲۴ کیلومتری داراب و ۳۴ کیلومتری ششده استان فارس بوده است. زلزله ۲.۶ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

قلعه خواجه استان خوزستان با زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید که رومرکز آن در ۲۶ کیلومتری قلعه خواجه، ۵۴ کیلومتری ایذه استان خوزستان و ۴۵ کیلومتری چلگرد استان چهارمحال وبختیاری گزارش شد.

در سالند استان خوزستان زلزله ۲.۹، در شهمیرزاد استان سمنان زلزله ۲.۵ و در انبار آلوم استان گلستان زلزله ۲.۶ رخ داد.

جمعه ۲۰ بهمن

شهداد استان کرمان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۸ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۱ کیلومتری شهداد، ۲۴ کیلومتری سیرچ و ۲۶ کیلومتری اندوهجرد این استان بوده است.

در بجستان خراسان رضوی زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.

انتهای پیام

نویسنده تحریریه مطالب حوادث

نویسنده حوادث با استعداد در ارائه دیدگاه‌های متنوع هستم. از طریق بررسی مختلف زوایای رویدادها، برای خوانندگان دیدگاه جدیدی را به ارمغان می‌آورم.
دکمه بازگشت به بالا