عمومی

هنر ایجاد ارتباط با مخالفان

فقدان ارتباط منطقی و نداشتن مهارت در برقراری ارتباط با نسل جوان پرسشگر یکی از دلایل اصلی وضعیتی است که اکنون در آن قرار داریم. مهارت در ایجاد ارتباط یکی از جنبه های مهم و کلیدی ادبیات برای حل اختلاف بین دیدگاه ها و رویکردهایی است که گاهی بحث برانگیز و گاهی متناقض به نظر می رسند. مشکل به این دلیل به وجود می‌آید که طرفین گفتگو یا نمی‌خواهند یا نمی‌دانند که مشکل در پس دلایلی است که معمولاً در مورد علت بروز ناآرامی بیان می‌شود.

روانشناسی گفتگو و داشتن مهارت در ایجاد ارتباط به سه جنبه مهم توجه دارد: اول. درک و شناخت واقعی و عادلانه موضوعات مورد اختلاف. دومین؛ هدایت و مدیریت وضعیت در خدمت برای کاهش تنش و سوم؛ پیش بینی زمان لقاح در صورت توافق یا تعمیق اختلافات و تنش ها. بنابراین تصور عبور از یک خیابان یک طرفه در چنین شرایطی غیرممکن است. اگر این راه چاره بود، لازم نبود هرازگاهی شاهد چنین موقعیت هایی باشیم.

مشکل اینجاست که بخش موثری از متولیان قضایا به هر دلیلی خواسته یا ناخواسته مهارت شروع گفتگو و برقراری ارتباط با معترضین را از خود نشان نداده اند. این امر گاهی باعث تشدید تنش ها در مقاطع مختلف به خصوص در حال حاضر شده است. علاوه بر این، تریبون های رسمی به عده ای داده شده است که به جای ارائه افکار قدرتمند و مسالمت آمیز، تنها به تخریب و حذف افکار مخالف و انتقادی می پردازند. آنها توانایی خود را در زبان بازی و پرهیز از پرداختن به مشکل نشان می دهند و تنها با ادبیات پوچ و تحریک آمیز راه حل هایی برای برون رفت از شرایط پیدا می کنند. این روش در تمامی اغتشاشات قبلی ناکارآمدی خود را نشان داده است و تداوم آن نتایجی مانند قبل خواهد داشت.

اهمیت نکته فوق این است که متولیان امر باید به اهمیت نحوه ارزیابی کارگران میدانی در عرصه ناپایدار توسط مردم و اساساً مخاطبان توجه داشته باشند. آیا این افراد از مشروعیت و دانش لازم برای تأثیرگذاری و تأثیرگذاری لازم در صحنه کنونی برای ایجاد صلح و توافق مشترک برخوردارند؟ یا خود عاملی هستند که تنش ها را تحریک و تشدید می کند؟ مهم است که نگهبانان نگران رفتار کسانی باشند که از منافع کنونی خود به نفع روند صلح آتی استفاده نمی کنند. بلکه با رفتار خود اوضاع را تشدید می کنند.

حتی در این مرحله متولیان می توانند دو واکنش داشته باشند. نارضایتی از کمیت و کیفیت اعتراضات یا نارضایتی از شیوه های انجام آن. رهبر انقلاب در سخنرانی روز دوشنبه (20 آنلاین 1401) وجه دوم را برجسته و بر آن تأکید کردند. این امر همزمان با اشاره به وجود مشکلات و امکان پذیر دانستن حل آنها با مشارکت مردمی است. اگر قرار است راه حلی مسالمت آمیز برای برون رفت از وضعیت کنونی وجود داشته باشد، ابتدا باید مهارت های لازم برای برقراری ارتباط و گفت وگو فراهم شود. در عین حال، تریبون های رسمی و مدیریت گفتگوها باید در اختیار کسانی قرار گیرد که دارای ایده های قوی و پیشرو هستند و در عین حال از مشروعیت لازم در نزد مخاطبان برخوردارند. اصرار بر راه های گذشته راه حل نیست.

6565

دکمه بازگشت به بالا