اجتماعی

نقش زنان در سیستم‌ غذایی جهان

یومیر/خراسان رضوی داده‌های منتشرشده نشان می‌دهند که نقش زنان در سیستم‌های غذایی جهانی بسیار حیاتی است.

به نقل از ویفروم، زنان همیشه نقشی حیاتی در سیستم‌های غذایی ما ایفا کرده‌اند، با این حال سهم آنان اغلب نادیده گرفته شده یا کم ارزش بوده است.

زنان همچنان با دسترسی محدود به منابع، زیرساخت‌ها و پلتفرم‌ها در سراسر سیستم‌های غذایی مواجه هستند.

آنان همیشه در خط مقدم تغذیه جوامع  و پرورش سیاره ما بوده‌اند. وقت آن است که کار ارزشمند آنان را بشناسیم و از زنان تجلیل کنیم.

باید زنان را برای تصدی پست‌های رهبری بیشتر تقویت کنیم اما نمی‌توانیم نقش آنان را در سیستم‌های غذایی به سادگی بپذیریم و ادامه دهیم، بنابراین، باید بستری ایجاد کنیم که آنان را توانمند کرده و مورد حمایت قرار دهیم.

نتایج بررسی کنونی نشان می‌دهد که دعوت از زنان برای رهبری ضروری است اما کافی نیست. پیشرفت واقعی به معنای فراهم کردن دسترسی زنان به منابع، فرصت‌ها و نقش‌های رهبری است.

این دگرگونی به تغییر گسترده‌تر در پویایی قدرت نیاز دارد؛ جایی که مردان، سهامداران اصلی در سیستم‌های غذایی هستند باید چشم‌انداز خود را فعالانه تغییر دهند و کنترل را واگذار کنند. این پتانسیل جمعی، ما را برای گوش دادن به صدای زنان و ارزش‌گذاری دیدگاه‌های آنان برای آینده‌ای پایدار، مهار می‌کند.

کلید تقویت برابری جنسیتی در بخش موادغذایی، تمرکز بر جریان‌سازی جنسیتی است که توسط زنان سازمان ملل‌ متحد در کنفرانس جهانی زنان در سال ۱۹۹۵ تأیید شد.

هر سازمان غیردولتی که در این بخش کار می‌کند باید مطمئن شود که پروژه‌های آنها به نیازهای خاص زنان به‌عنوان ذینفعان اصلی پاسخ می‌دهد و به ویژه در کشورهای با درآمد کم و متوسط مأموریت مهم است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا