اجتماعی

موافقت شورای عالی آموزش و پرورش با اصلاح اساسنامه انجمن مرکزی اولیاء و مربیان

دبیرکل شورای آموزش عالی با بیان اینکه اعضای جلسه امروز شورای آموزش عالی با اصلاح اساسنامه انجمن مرکزی اولیا و مربیان موافقت کردند ، گفت: تصمیم بر این شد که وزارت آموزش اساسنامه را تهیه کنید. ظرف شش ماه از این سازمان آموزش عالی ارائه دهید.

به گزارش یومیر ، دکتر محمود امانی تهرانی با اشاره به جزئیات و مصوبات 985 مین نشست شورای آموزش عالی اظهار داشت: اعضای شورای آموزش عالی قبل از ورود به دستور كار ، آنها نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه های مختلف آموزش از جمله بازگشایی مجدد دارند. “مدارس چالش های آموزش آنلاین ، عدالت آموزشی ، نیاز به آموزش انگلیسی زبان در دبستان و موارد دیگر را برجسته کردند.

وی افزود: وزیر آموزش و پرورش با تسلیت سالگرد درگذشت معاون فقید وزیر آموزش و پرورش ، لزوم همکاری بین دستگاه های مختلف برای اجرای کامل سند تحول اساسی ، اولویت اصلی آموزش و پرورش است تعطیل نشود و دانش آموزان به مدارس بروند. “، تأکید جدی بر آسیب های آموزش آنلاین ، آموزش معلمان در سطح سند تغییر اساسی و غیره

دبیرکل شورای آموزش عالی با اشاره به ماده واحده اصلاح اساسنامه انجمن مرکزی اولیا و مربیان در جمهوری اسلامی ایران ، گفت: خانواده و مدرسه به عنوان دو رکن موثر آموزش دانش آموزان باید در حد مناسب باشند سازوکارها و تعامل و سازگاری هرچه بیشتر در دستیابی به اهداف سیستم آموزشی نقش داشته باشند.

امانی افزود: به همین منظور انجمن اولیا و مربیان با توجه به تصویب شورای عالی اداری جهت تأمین زمینه های همکاری والدین ، ​​هماهنگی و مشارکت. با آموزش در زمینه سیاستگذاری ، برنامه ریزی و اجرا. “و بر روند آموزش دانش آموزان نظارت کرد.

وی ادامه داد: اعضای شورای آموزش عالی با اصلاح اساسنامه انجمن مرکزی اولیا و مربیان موافقت کردند و مقرر شد وزارت آموزش و پرورش اساسنامه این سازمان را ظرف مدت شش ماه تهیه و به هیئت مدیره ارائه دهد. شورای عالی آموزش و پرورش برای بررسی و تصویب.

دبیرکل شورای آموزش عالی با اشاره به تصویب یک مقاله واحد در مورد نحوه اصلاح و به روزرسانی سند تغییرات اساسی در آموزش و پرورش در این جلسه ، اظهار داشت: جامعه و دانشجویان و آگاهی از تجربیات و یافته های علمی جدید برای در نظر گرفتن رویکردها و اصول مربوطه برای ترمیم و به روزرسانی سند تغییرات اساسی در آموزش و پرورش.

امانی ادامه داد: اصلاح و به روزرسانی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در کمیته راهبری تحول بنیادین شورای آموزش عالی با مسئولیت دبیرکل شورای آموزش عالی و نمایندگان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ، دانشجویان دانشگاهی ، سمینارها ، مدیران و معلمان. “انجام خواهد شد.

وی با اشاره به رویه های بازیابی و به روزرسانی سند تغییر اساسی گفت: بازیابی و به روزرسانی سند تغییر اساسی با توجه به ترکیبی از رویکردهای مکمل و آینده نگر ، اصلاح و اجرا انجام می شود ؛ در رویکرد مکمل و آینده نگر ، با بررسی سیاست های تحول فراموش شده ، نیازهای جدید و شرایط جدید نیز در نظر گرفته می شود.

دبیر کل شورای آموزش عالی در ادامه اظهار داشت: “رویکرد دیگر اصلاح سند ، رویکرد اصلاحی است که در آن برخی از مفاد سند به دلیل ابهام یا عدم محکومیت لازم است کمی تغییر کند تا زمینه تفسیر

امانی با اشاره به روش اجرای سند تحول اساسی ، ادامه داد: در این روش بستر لازم برای افزایش قابلیت اجرای مفاد سند تحول و اجرای آن در نظر گرفته شده است.

وی افزود: وزارت آموزش و پرورش موظف است بودجه لازم را برای ترمیم و به روزرسانی سند تغییر اساسی از وزارت کل تأمین کند.

دبیرکل شورای آموزش عالی افزود: در این جلسه به کمیسیون ویژه شورای آموزش عالی اجازه بررسی و تأیید موضوعات و برنامه های مطرح شده در جلسه شورای آموزش عالی داده شد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا