فرهنگ و هنر

معرفی برترین ستادهای برگزاری نماز جمعه

در آیین اختتامیه نخستین جشنواره فرهنگی هنری ستادهای برگزاری نماز جمعه کشور با عنوان قلب شهر که عصر امروز یکشنبه (۲۳ اردیبهشت) در مجتمع فرهنگی آموزشی آدینه تهران برگزار شد، از ستادهای نماز جمعه برگزیده و شایسته تقدیر، قدردانی به عمل آمد.

به گزارش یومیر، در این مراسم که با حضور حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه برگزار شد، از ستادهای نماز جمعه برگزیده و شایسته تقدیر به شرح زیر قدردانی شد:

ستاد برگزاری نماز جمعه بشاگرد، ستاد برگزیده نخستین جشنواره فرهنگی ستادهای نماز جمعه کشور در محور میز خدمت رسانی و پاسخگویی دستگاهی.

ستاد برگزاری نماز جمعه بهمن، ستاد برگزیده نخستین جشنواره فرهنگی ستادهای نماز جمعه کشور در محور برنامه های ویژه نوجوانان و جوانان.

ستاد برگزاری نماز جمعه اردکان، ستاد برگزیده نخستین جشنواره فرهنگی ستادهای نماز جمعه کشور در محور ویژه برنامه های معرفی و عرضه کتاب و محصولات فرهنگی.

ستاد برگزاری نماز جمعه نوبندگان، ستاد برگزیده نخستین جشنواره فرهنگی ستادهای نماز جمعه کشور در محور استقبال، پذیرایی و راهنمایی از نمازگزاران

ستاد برگزاری نماز جمعه جهرم، ستاد برگزیده نخستین جشنواره فرهنگی ستادهای نماز جمعه کشور در محور میزبانی و تکریم نونهالان و کودکان.

ستاد برگزاری نماز جمعه قدس، ستاد برگزیده نخستین جشنواره فرهنگی ستادهای نماز جمعه کشور در محور سازمان دهی و هویت بخشی به خادمان افتخاری.

ستاد برگزاری نماز جمعه جاجرم، ستاد برگزاری نماز جمعه اردکان ستاد برگزیده نخستین جشنواره فرهنگی ستادهای نماز جمعه کشور در محور  ویژه برنامه های مرتبط با جهاد تبیین.

ستاد برگزاری نماز جمعه قم، ستاد برگزیده نخستین جشنواره فرهنگی ستادهای نماز جمعه کشور در محور سازمان دهی و هویت بخشی به خادمان افتخاری.

ستاد برگزاری نماز جمعه کوهرنگ، ستاد برگزیده نخستین جشنواره فرهنگی ستادهای نماز جمعه کشور در محور دعوت از اقشار.

ستاد برگزاری نماز جمعه کنگان ستاد برگزیده نخستین جشنواره فرهنگی ستادهای نماز جمعه کشور در محور تبلیغ و تولیدات هنری و رسانه‌ای.

ستاد برگزاری نماز جمعه قزوین، ستاد برگزیده نخستین جشنواره فرهنگی ستادهای نماز جمعه کشور در محور تبلیغ و تولیدات هنری و رسانه‌ای، برنامه های ویژه نوجوانان و جوانان، ویژه برنامه‌های معرفی و عرضه کتاب و محصولات فرهنگی، میزبانی و تکریم نونهالان و کودکان، ویژه برنامه‌های مرتبط با جهاد تبیین، فضاسازی و آرایه‌های محیطی.

ستاد برگزاری نماز جمعه قشم، ستاد شایسته تقدیر نخستین جشنواره فرهنگی ستادهای نماز جمعه کشور در محور دعوت از اقشار.

ستاد برگزاری نماز جمعه گلستان، ستاد شایسته تقدیر نخستین جشنواره فرهنگی ستادهای نماز جمعه کشور در محور میز خدمت رسانی و پاسخگویی دستگاهی.

ستاد برگزاری نماز جمعه محمودآباد نمونه، ستاد شایسته تقدیر نخستین جشنواره فرهنگی ستادهای نماز جمعه کشور در محور میزبانی و تکریم نونهالان و کودکان.

ستاد برگزاری نماز جمعه چاورسا، ستاد شایسته تقدیرنخستین جشنواره فرهنگی ستادهای نماز جمعه کشور در محور تبلیغ و تولیدات هنری و رسانه‌ای.

ستاد برگزاری نماز جمعه سوق، ستاد شایسته تقدیرنخستین جشنواره فرهنگی ستادهای نماز جمعه کشور در محور برنامه های ویژه نوجوانان و جوانان.

ستاد برگزاری نماز جمعه اهر، ستاد شایسته تقدیرنخستین جشنواره فرهنگی ستادهای نماز جمعه کشور در محور فضاسازی و آرایه های محیطی.

ستاد برگزاری نماز جمعه صدرا، ستاد شایسته تقدیرنخستین جشنواره فرهنگی ستادهای نماز جمعه کشور در محور فضاسازی و آرایه های محیطی.

ستاد برگزاری نماز جمعه میناب، ستاد شایسته تقدیرنخستین جشنواره فرهنگی ستادهای نماز جمعه کشور در محور چینش مناسب، اثرگذاری و هنرمندانه برنامه‌های تریبون.

ستاد برگزاری نماز جمعه گناباد، ستاد شایسته تقدیرنخستین جشنواره فرهنگی ستادهای نماز جمعه کشور در محور سازمان دهی و هویت بخشی به خادمان افتخاری.

ستاد برگزاری نماز جمعه قزوین، ستاد شایسته تقدیرنخستین جشنواره فرهنگی ستادهای نماز جمعه کشور در محور میز خدمت‌رسانی و پاسخگویی دستگاهی، چینش مناسب، اثرگذار و هنرمندانه برنامه‌های تریبون.

ستاد برگزاری نماز جمعه رباط کریم، ستاد شایسته تقدیر نخستین جشنواره فرهنگی ستادهای نماز جمعه کشور در محور استقبال، پذیرایی و راهنمایی از نمازگزاران.

ستاد برگزاری نماز جمعه اردکان، ستاد شایسته تقدیر نخستین جشنواره فرهنگی ستادهای نماز جمعه کشور در محور ویژه برنامه‌های مرتبط با جهاد تبیین.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا