عمومی

سیاست‌های رفاهی در دوران پسا کرونا

بخش اول: فقرا شاغل و بیکار فقیر

نکته اصلی این متن این است که این نکته مهم پس از شیوع کرونا بسیار مهم شده است و باید در دوران پس از کرونا مورد توجه سیاست های رفاهی قرار گیرد. در این زمینه، آگاهی از برخی اظهارات ضروری است:

1- بر اساس گزارش ملی فقر و نابرابری، جمعیت زیر خط فقر مطلق خانوارهای تحت پوشش تامین اجتماعی بین سال های 136 تا 1399 از 3 درصد به 15 درصد افزایش یافته و در این شاخص از 5 برابر افزایش یافته است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه شیوع ویروس کرونا باعث تشدید فقر در بین کارگران شده است، می توان تشخیص داد که بیش از هر زمان دیگری با پدیده کارگران فقیر مواجه هستیم.

2- پس از شیوع کرونا، موضوع بیکاری و کارمندان بیکار (آوارگان) به عنوان دو موضوع متفاوت سیاسی مطرح شده است. بر این اساس لازم است نهادها، تصمیم گیران و سیاست گذاران ذیربط در کشورمان این تفکیک سیاست ها را مد نظر قرار دهند و البته به طور شفاف و رسمی سیاست های در نظر گرفته شده برای این دو جامعه هدف را بیان کنند.

3. از سوی دیگر، با توجه به اینکه افرادی که شغل خود را از دست داده اند و شغلشان همچنان در حال احیا است، از جمله افرادی بودند که قبل از همه گیری کرونا از لحاظ اقتصادی آسیب پذیرتر بودند و نسبت به سایر کارگران تحمل کمتری داشتند. شوک برونزا بوده است، مهم است که سیاستگذاران دانش دقیق این جامعه هدف را در نظر بگیرند. مطالعات جهانی در مورد ویژگی‌های نیروی کار جابه‌جا شده توسط کرونا نشان می‌دهد که نیروی کار بسیار جوان‌تر، از نظر نژادی و قومیتی متنوع‌تر است و از تحصیلات رسمی کمتری نسبت به نیروی کار متوسط ​​/ با دستمزد بالا برخوردار است. برای مثال در ایالات متحده. ، نزدیک به یک سوم نیروی کار کم دستمزد و از دست دادن شغل را جوانان 16 تا 24 ساله تشکیل می دهند، در حالی که رکود به ویژه برای جوانان شدیدتر است و می تواند باعث آسیب طولانی مدت دستمزدها شود. مهم است که ویژگی های این جامعه هدف در نیروی کار ایران به درستی شناسایی شده و بر اساس شواهد متقن و مبنای سیاست گذاری باشد.

نکته اصلی این است که اگر بخواهیم با تفکر پیش از کرونا و بدون اذعان به تأثیر عمیق اجتماعی-اقتصادی رفاه کرونا، به ویژه بر جوامع مختلف هدف، سیاست اجتماعی را دنبال کنیم، قطعاً موفق خواهیم شد. تشدید اشتغال در بین شاغلان و افزایش جمعیت در خانوارهای تامین اجتماعی به زیر خط فقر مطلق از 3 درصد در سال 96 به 15 درصد در سال 1378 به این معناست که سیاست فقرزدایی این جامعه هدف باید به وضوح مورد تاکید قرار گیرد. .

* پژوهشگر حوزه سیاست رفاهی

دکمه بازگشت به بالا