فرهنگ و هنر

رابطه مردم با حفاظت آثار تاریخی قطع شده است

مدیرکل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی وزارت میراث فرهنگی گفت: دولتی کردن حفاظت از میراث فرهنگی باعث انقطاع رابطه مردم با حفاظت آثار تاریخی شده است.

به گزارش یومیر، فاطمه داوری درباره اجرای شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» در میراث فرهنگی و به‌ویژه حفاظت از بافت‌ها و بناهای تاریخی، اظهار کرد: اتفاقی در نظام برنامه‌ریزی کشور رخ داده است که از آن با عنوان دولتی کردن حفاظت از میراث فرهنگی یاد می‌کنیم و انقطاعی بین رابطه مردم با حفاظت ایجاد کرده است. بر همین اساس و در ارتباط با تحقق شعار سال گفت‌وگوهایی آغاز شده است. موضوع اقتصاد میراث فرهنگی و تأثیر آن بر تولید ناخالص ملی و توانمند کردن مردم در حفاظت از بافت‌های تاریخی نیز از جمله محورهای این گفت‌وگوها بوده است.

او سپس از تدوین دستورالعمل محافظت و مرمت آثار تاریخی و مدیریت بهره‌برداری با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و گفت: دستیابی به این دستورالعمل می‌تواند چراغ راهی باشد. این دستورالعمل با همکاری بخش‌های دانشگاهی و در سطح ملی تهیه شده و دستورالعملی ملی است که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی متولی آن است تا در چهارچوب آن، بخش خصوصی را برای حفاظت از بناها و بافت‌های تاریخی فعال کنیم.

داوری افزود: در سال گذشته ۳۵ پروژه مشارکتی داشتیم که از منابع ملی به مردم کمک شد. هدف‌گذاری ما عامدانه، خانه‌های تاریخی بود تا اصل سکونت در آن خانه‌ها رعایت شود. سه بافت در سال گذشته با وجود برخی محدودیت‌ها انتخاب شد که شامل ماسوله، همدان و شیراز می‌شود. ما از مشارکت مردم برای حفاظت از این بافت‌ها حمایت کردیم و توجهمان را از سال گذشته به این بافت‌ها معطوف کرده‌ایم.

مدیرکل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی وزارت میراث فرهنگی  اظهار کرد: مهمترین بحث میراث فرهنگی افزایش مشارکت مردم است. با توجه به همانندسازی‌ها، بهبود مؤثری در شرایط پیش ‌رو پیش‌بینی می‌کنیم. موضوع سرمایه‌گذاری در بناهای تاریخی با رویکرد احیا جوانب مختلفی دارد که متمایز از سایر حوزه‌هاست. نوید این را داریم که اتفاقات خوبی پیش ‌رو خواهد بود، هرچند توان اکنون ما با میزان بهره‌مندی تناسبی ندارد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا