عمومی

ترجمه کتاب «رونین برگمن» و تلاش متفاوت عباس سلیمی نمین

نوع روایت از بنیان فکری انقلاب در کتاب «نیم قرن تا شکست» تصویری از اساس شهادت و واقعه عاشورا را ارائه می دهد که روایتی خشن از این غم ارائه می دهد و در این راستا به دنبال ایجاد فضایی در مقابل مفهوم شهادت و عاشورا است تا مبانی فکری انقلاب را زیر سوال ببرد.

همچنین با توجه به این ادعا که امام راحل (ره) به مجاهدین خلق (منافقین) وعده تقسیم قدرت داده اند، باید توجه داشت که آنها (منافقین) خودشان مدعی نیستند که در دیدار با امام راحل (ره) چنین قولی را داده اند. نجف چگونه چنین ادعایی می کنید؟ روابط اقتصادی رژیم شاه با اسرائیل از جمله دلایلی بود که آنها از تغییر رژیم پهلوی عصبانی شدند. آنها روابط اقتصادی گسترده ای با رژیم پهلوی داشتند و بعد اصلی آن تجارت اسلحه بود که بازاری برای اسرائیل بود.

رونین برگمان در این کتاب سعی دارد با این ادعا که اگر رژیم پهلوی زنده می‌ماند، این اتفاق می‌افتد و این اتفاق می‌افتد، در این کتاب تلاش می‌کند تا به تصویر بکشد. ایده اصلی این تصویر بر اساس همین قراردادهای تسلیحاتی است و اینکه در این قرارداد قرار است چه اقلامی به رژیم پهلوی تحویل داده شود.

این کتاب رویکرد اسرائیل به رژیم پهلوی را تصدیق می کند. در این کتاب مشاهده می شود که رابطه اسرائیل با رژیم پهلوی در سه بعد تعریف شده است که اولی آن روابط تجارت تسلیحات و بخش دوم ایجاد کمربند وحدت برای اسرائیل در منطقه بود که شامل رژیم پهلوی. این رژیم در آن زمان مخالف بود. بعد سوم این رابطه، روابط اطلاعاتی کشور با آمریکا در منطقه و در همکاری با رژیم پهلوی است که هر سه بیانگر موقعیت هایی است که رژیم پهلوی به نفع اسرائیل ایجاد کرده است.

آنچه در این کتاب ارائه شده است، هم ترجمه کتاب اصلی و هم نقدی مفصل است که کمک می کند تا به خوبی به ادعاها و روایت های گیج کننده و نادرست نویسنده کتاب اصلی پاسخی تطبیقی ​​داده شود که می تواند راه جدیدی باشد. نظرات خود را در مورد کتاب در نظر خود بنویسید.

* سخنان در مراسم رونمایی از کتاب «نیم قرن تا شکست» نوشته عباس سلیمی نمین.

دکمه بازگشت به بالا