فرهنگ و هنر

بدون اخوان ثالث شعر نو به محاق می‌رفت

یومیر/ خراسان رضوی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی گفت: اگر مهدی اخوان سوم نبود، شاید هجمه های تند و دردناک شعر نو ستیزان، شعر نو را در فرهنگ معاصر ما مطرح می کرد.

حسن بلخاری در مراسم یادبود مهدی اخوان الطلیحی که امروز چهارم شهریور ماه در مورد او برگزار شد، درباره او گفت: صحبت از اخوان هم سخت است و هم آسان. آسان است زیرا اخوان این سعادت را داشت که حتی در زمان حیاتش متفکران و روشنفکران برجسته ایرانی درباره او صحبت می کردند و خود او نیز آنها را می شنید. از این رو، برای کسانی که امروز می خواهند اخوان را بشناسند، کافی است به آثار مختلفی که از او منتشر شده، مراجعه کنند و معانی بلند و عمیقی در آنها بیابند; این در حالی است که تعداد کمی در طول زندگی خود و پس از زندگی خود این شادی را پیدا می کنند، همانطور که حکیمان بزرگ عصر می توانند در مورد آن صحبت کنند.

وی با اشاره به اینکه صحبت در مورد اخوان از یک طرف سخت است، افزود: براهنی می گوید یک شب به منزل شخصی به نام خارت زاده رفتیم که مهدی اخوان سوم نیز در آنجا حضور داشت. آن شب حرف های زیادی رد و بدل شد، اما اخوان در یک لحظه خاص گفتند که در عرصه شعر، مقام اول به فردوسی و بعد از آن من است. لحن صحبت های اخوان طوری نبود که تصور کنیم او در حال شوخی یا حرف زدن معمولی است، بلکه با جدیت تمام صحبت می کرد. می گوید در آن لحظه خیلی تعجب کردم و با خودم گفتم مگر می شود کسی خودش را با فردوسی مقایسه کند؟ فردوسی در حماسه نویسی و زنده نگه داشتن زبان فارسی در جایی ایستاده است که بعید است برای همیشه کسی به آن قله برسد. بنابراین فردوسی شدن ناممکن به نظر می رسد.

رئیس انجمن اشیاء و جوایز فرهنگی ادامه داد: براهنی می گوید من کمی تعجب کردم که چرا اخوان چنین حرفی زد اما پس از کمی فکر با خودم گفتم آن فردی که این حرف را زده اخوان است نه اخوان. یک فرد معمولی؛ پس تأمل کردم و به این نتیجه رسیدم که حق با اوست زیرا اگر شعر اخوان را از نظر هندسه معنا و ساختار با فردوسی مقایسه کنیم، هر دو روحیه کلاسیک دارند. از این رو می گوید اگر اخوان را از نظر روحیه کلاسیک با فردوسی مقایسه کنیم، گفته اخوان ابتدا بر اساس فردوسی و سپس من نه تنها مبالغه آمیز است بلکه حقیقت دارد.

بلخاری اظهار داشت: اخوان ثالث نه تنها در قالب غزل بلکه قصیده نیز سروده است و در شعر جدید پس از نیما کولاک کرده است. یکی از مزه های فرهنگ ما و ذوق زیبایی شناسی ملت، جامعه ادبی شعر نو را شناخت.

وی با اشاره به گفته محمدرضا شفیعی کدکنی مبنی بر اینکه شاعر باید مهندس باشد و اخوان هندسه معنا و زبان را می دانست، خاطرنشان کرد: برخی شاعرند، اما چون اخوان مرزها را تغییر نمی دهد و مهندس زبان و معنا نیستند. ، مقلد محض هستند اما اخوان علیرغم تقلید کامل توام با تواضع نسبت به نیما، به تعبیر سیمین بهبهانی ترازوهای جدیدی را در ترازو نیمایی وارد کرده است.

رئیس انجمن آثار و گنجینه های فرهنگی تصریح کرد: وقتی براهینی از روح کلاسیک صحبت می کند، منظورش وحدت زیبایی و شکوه است و اخوان هم سرزمین و زمان خود را می شناسد و هم تاریخ و فرهنگ تمدن خود را می شناسد. . . بعد از انقلاب فرهنگی، اخوان مدتی در دانشگاه ها تدریس کرد و برای آشنایی بیشتر با او، بهتر است موضوعاتی را که تدریس می کرد و مصاحبه هایی که انجام می داد بررسی کنید تا متوجه شوید که با یک نویسنده علمی سر و کار دارید.

بلخاری افزود: مهدی اخوان سوم یکی از کسانی است که در شاعران بزرگ این تمدن رابطه خوبی بین دنیای سنت و مدرنیته ایجاد کرد. کسانی که تمام آثار اخوان را در حوزه شعر و ادبیات ایران مطالعه می کنند و توانایی تحلیل آنها را دارند، به وضوح به این نکته می رسند که اخوان میراثی از گذشته بوده است، اما در گذشته باقی نمانده و حتی رفته است. شعر نو در زبان .

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا