عمومی

آقای شهردار! ١١ هکتار در یک محله؟

راستش را بخواهید در دوره جدید شهرداری بیشترین انتقاد را به تصمیمات مدیران شهری داشته ام که همگی مکتوب است و همه آنها اکیداً اصلاح را توصیه می کنند. این انتقادات به دور از سابقه ای است که متاسفانه در کشور (باندبازی ها و باندبازی ها) بسیار رواج دارد و صرفاً از منظر علمی/فنی و دلسوزانه برای بهبود شرایط شهر اعم از خوشایند و خوشایند نوشته و ارائه می شود. ناخوشایند! در عین حال نگاه درازمدت نویسنده به مسائل شهر که رکن اصلی شهرسازی است و نه تصمیمات یک شبه و ارجاع به مقالات قبلی وی در همین موضوعات، باید گواه محکمی بر عمیق و عمیق بودن نویسنده باشد. نگاه دلسوزانه به امور تهران. برای حفظ اعتماد، همین خبر را می‌آورم:

باغ 11 هکتاری در خیابان پیروزی

الحمدلله وزارت محترم دفاع برای جلوگیری از آسیب پذیری های احتمالی فضای نظامی را به شهرداری واگذار و منطقه را ترک خواهد کرد. اکنون با توجه به زیرساخت های موجود در این پایگاه از قبیل اتاق های سرپوشیده، سیستم های مخابراتی، مناطق پزشکی و بهداشتی، سرویس های بهداشتی و … با توجه به مطالب قبلی بنده توصیه جدی اینجانب به شهردار تهران این است که این مکان ها در ردیف باشند. با امکانات مدیریت بحران در شهرستان تواما باید با ایجاد فضای سبز از آن استفاده کرد. یازده هکتار فضای سبز ممکن است کمی به آلودگی هوای تهران بزرگ کمک کند، اما برای یک منطقه خاص زیاد است و به هیچ وجه اجازه استفاده عمومی را نمی دهد. برای این منظور، افزایش تعداد پارک‌های عمومی کوچک در محدوده تهران بزرگ در محله‌های مختلف برای استفاده مردم محله بر اساس توزیع امکانات شهری «محله‌محور» راهکاری بهینه و عاقلانه است.
مقالات قبلی نویسنده در این زمینه

https://www.khabaronline.ir/amp/665599/
،

https://www.khabaronline.ir/amp/1288539/

* استاد نمونه کشوری مهندسی ساختمان، مدیریت زلزله و بحران، بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت بحران در ایران و مؤسس انجمن زبدگان شهر در کشور.

دکمه بازگشت به بالا