عمومی

آقای رئیسی! این وعده‌تان را پس بگیرید

چند ماه پیش معاون مسکن وزیر مسکن گفته بود برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی 4 میلیون و 000 میلیارد تومان نیاز است. این رقم را با بودجه سال 1401 که 3600 هزار میلیارد تومان است مقایسه کنید. یعنی اگر در یک سال بودجه کل کشور صرف 4 میلیون واحد مسکونی شود، باز هم 400 هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد.

اکنون که وزیر سابق راه و شهرسازی رفته و وزیر پیشنهادی جدید به مجلس معرفی می شود، بهترین فرصت برای رئیس جمهور پیش آمده است که این وعده شکسته را پس بگیرد و در عوض قول دهد که در حوزه مسکن کار کند به بهترین شکل ممکن

امید دادن کار خوبی است اما امید کاذب اعتبار دولت و اعتماد مردم به آن را از بین می برد. متأسفانه برخی از مقامات دولتی احتمالاً با هدف امید دادن! آماری از نتایج دولت اعم از کاهش تورم و کاهش قیمت و افزایش صادرات و … ارائه می کنند که حداقل با واقعیت های جامعه همخوانی ندارد. اگر وعده 4 میلیون مسکن باقی بماند، این آمار ادامه خواهد داشت و وزیری که هنوز نیامده قربانی خواهد شد. البته مردمی که سال ها در انتظار دیوار بوده اند از دل خوشی از سراب نجات پیدا می کنند. مازاد بیشتری به رئیس جمهور تعلق می گیرد که مجبور نیست در میانه وعده ای که تا دو سوم عمر باقی مانده دولت قابل تحقق نیست بماند.

قدما می گفتند حرف مرد یکی است ولی در سالهای اخیر از بعضی از بزرگان نقل شده که حرف مرد دو است و اگر حرف قبلی اشتباه بود باید با جسارت آن را پس بگیرد.

اگر آقای رئیسی این جسارت را به خرج دهد، هم خودش را نجات می دهد و هم امید منطقی جایگزین امید واهی می شود.

دکمه بازگشت به بالا