عمومی

آقای حسن عباسی! شهید رضایی مجد هم فوتبالیست بود

حسن عباسی که خود را تحلیلگر مسائل سیاسی و راهبردی می داند در مصاحبه ای تند و توهین آمیز با فوتبالیست ها گفت این قشر اصلاح اجتماعی نیستند! توهین جنجالی حسن عباسی به فوتبالیست ها را ببینید: اگر دین داشتند فوتبالی نمی شدند

حال سوال این است که چگونه می توان تصمیم گرفت که افراد بر اساس شغلشان مناسب هستند یا نه؟

یک مصلح اجتماعی چه معیارهایی دارد و چگونه به این نتیجه رسیده که این افراد اصلاح طلب نیستند؟ در همه طبقات و دروس افراد خوب و بد وجود دارند. در همین فوتبال افرادی مثل علی دایی را داریم که نام ایران را در سطح جهانی زنده کردند و بارها با حرکات خیرخواهانه به مردم کمک کردند. یا محمد انصاری را داریم که شخصیت و منش معروف است.

انگار شهید «مهدی رضایی ماجد» را فراموش کرده که می گوید ما در بین فوتبالیست ها شهید نداشته ایم و لیاقت شهادت را ندارند.. او «کریم باوی» را که در اوج فوتبالش برای خاک کشورش جنگید و هنوز هم عواقب حضور در جبهه را بر دوش می کشد را فراموش کرده و سال هاست که سلامتی اش دچار مشکلات عدیده ای شده است. چه کسی تصمیم می گیرد که آیا گروهی از مردم مستحق شهادت هستند یا خیر؟

حسن عباسی خودش اینطور به فوتبالیست ها حمله می کند، در تمام سال هایش چه حرکت مثبتی انجام داده و کجا به مردم کمک کرده است؟ او تقریباً در مورد همه چیز اظهار نظر می کند، اما هنوز هیچ کس دقیقاً نمی داند تخصص او چیست!

شهید مهدی رضایی ماجد، کاپیتان تیم ملی جوانان ایران

258 251

دکمه بازگشت به بالا