استان ها

آغاز توزیع تغذیه رایگان در مدارس روستایی هرمزگان

به گزارش یومیر، جراره افزود: توزیع مواد غذایی رایگان در مدارس ابتدایی روستاهای سراسر استان از امروز دوشنبه 30 آذرماه آغاز می شود و توزیع سه محصول شیرین عسل در این طرح دیده می شود.

وی گفت: این طرح برای همه استان های کشور اجرا نشده است، فقط برای چهار استان هرمزگان، سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و ارومیه برای برقراری عدالت آموزشی انجام می شود.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان با تاکید بر اینکه این چهار استان از نظر این وزارتخانه نیازمند توجه به برقراری عدالت آموزشی هستند، افزود: اعتبار 2.5 میلیارد تومانی برای اجرا این طرح در روستاهای سراسر استان هرمزگان در نقطه ابتدایی انجام شد.

جراره با بیان اینکه توزیع تغذیه در چهار مرحله و در بازه های زمانی مشخص انجام می شود گفت: توزیع شیر در مدارس در دستور کار وزارتخانه است اما هنوز به هیچ یک از استان ها ابلاغ نشده است.

وی افزود: این طرح با طرح تغذیه مدارس رایگان که در سال های گذشته در کشور اجرا می شد متفاوت است؛ در قانون بودجه اعتباری برای توزیع غذای رایگان در مدارس سراسر کشور در نظر گرفته شده است اما دولت این موضوع را نداشته است. هنوز اعطا شده است و دستورالعمل های آن منتشر نشده است.

به گفته معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی این اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان تغذیه رایگان ویژه مدارس روستایی است.

46

دکمه بازگشت به بالا